Správna hmotnosť

Prioritným cieľom každého rozumného človeka je udržať pod kontrolou svoju telesnú hmotnosť.

Rozumného z jednoduchého dôvodu. Naša telesná hmotnosť je závislá od našich návykov a spôsobu života. Skrátka, od tých faktorov, ktoré vieme ovplyvniť. Čo a koľko zjeme, koľko krokov denne prejdeme, aká je naša telesná aktivita. Všetko máme v zásade vo vlastných rukách. Naša telesná hmotnosť závisí v konečnom súčte podstatnou mierou len a len od nás.

Optimálna telesná hmotnosť má pre zdravie človeka kľúčový význam.

Nadváha a obezita negatívne ovplyvňujú zdravie a celkovú výkonnosť. Nadváha a obezita sú spúšťačom mnohých zdravotných problémov. Nadváha a obezita niektoré choroby priamo spôsobujú. Obezita významne zhoršuje a komplikuje priebeh mnohých ochorení. Nadváha a obezita spôsobujú celý rad zdravotných problémov a komplikácií :

1. Kardiovaskulárne komplikácie :  vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, vznik náhlych cievnych mozgových príhod

2. Metabolické komplikácie :  porucha metabolizmu cukrov, inzulínová rezistencia, porucha metabolizmu tukov,zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

3. Hormonálne poruchy : zvýšená hladina estrogénov, zvýšená hladina testosterónu, znížená hladina rastového hormónu

4. Tráviace komplikácie : tvorba žlčníkových kameňov,zápaly žlčníka a podžalúdkovej žľazy

5. Dýchacie komplikácie : syndróm spánkového apnoe ako príčina smrti , srdcové arytmie

6. Pohybové poruchy : chronické poškodenia kĺbov, hlavne bedrových a kolenných, degeneratívne poškodenia chrbtice

7. onkologické komplikácie :  vyšší výskyt nádorov prsníka, vaječníkov, hrubého čreva, pečene, žlčníka a prostaty

8. psychické komplikácie  : vyšší výskyt depresií a úzkostných stavov, zhoršené sebavedomie, zhoršenie spoločenských a intímnych vzťahov

Strom Zdravia 2