Zdravé jedlo ako naša cesta

Zmeniť dlhoročné a zabehané stravovacie návyky vyžaduje vôľu a disciplínu.

Dlhodobé zmeny sú podmienené silnou motiváciou a sebadisciplínou. Nie je to ľahká cesta. Preto máme veľa obéznych a chorých ľudí. Vedia o potrebe zmeny, ale nemajú dosť sily a energie ako potrebné kroky realizovať a v tomto snažení i vytrvať. Často narážajú na predsudky a nepochopenie okolia. Často ani životný partner a najbližšia rodina nebývajú potrebnou oporou. Bývajú niekedy skôr brzdou, dokonca až prekážkou. Prechod k zdravej strave je tak trochu experiment. Znamená, venovať čas získavaniu informácií, venovať čas na zaobstaranie potrebných potravín a venovať čas príprave jedla. Každý začiatok je ťažký. Prvé experimenty nemusia byť úspešné. Netreba sa nechať odradiť. Hľadanie správnych ciest k zdravej výžive by malo byť radosťou a trochu i zábavou. Nič netreba preháňať. Všetko sa dá robiť postupne, s mierou a postupnými malými krokmi.

Prvoradé je prekonať pohodlie a ľahostajnosť.

Nesprávne stravovanie a konzumácia nevhodných potravín je cesta k zdravotným problémom. Problémom sú tiež naše stravovacie návyky. Návyky sú takmer stereotypmi až podmienenými reflexmi. Robíme ich roky, pravidelne a automaticky. Konzumujeme chemický koktejl. Denne a pravidelne. Žijeme v realite. Nevieme eliminovať všetky negatívne vplyvy, nie sme kozmonauti. Nedokážeme sa úplne vyhnúť konzervantom, umelým sladidlám ani farbivám. Nie je to dôvod na rezignáciu. Máme stále veľa vo vlastných rukách. Mnohým zdravotným ťažkostiam dokážeme úspešne predchádzať. Všetci chceme dobre spať. Mať dobré trávenie, zdravú chrbticu a výkonný imunitný systém. Treba niečo urobiť. Civilizačné choroby číhajú na každom kroku. Trpí nimi väčšina populácie. Nie je žiadny rozumný dôvod, zmieriť sa s nepriaznivým stavom.

Chorobám treba predovšetkým predchádzať.

Je potrebné posilňovať telo v jeho zdravom stave. Prvoradou úlohou zodpovedných lekárov je posilňovať zdravie a až potom liečiť chorobu. To je len negatívny následok. Ak treba liečiť, to je znakom, že zlyhala ochrana zdravia a prevencia. Organizmus pracuje ako celok. Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby. Každá choroba sa najlepšie lieči na začiatku. Postupom času sa stav zhoršuje, ťažkosti sa stupňujú. Liečba často nie je už zameraná na príčinu, ale na následky a symptómy.

Jedlo dokáže liečiť, ale môže i škodiť  !

Poznatky a výskumy spoľahlivo dokázali, že dĺžka a kvalita  života záleží na tom, ako žijeme. Záleží na tom, čo konzumujeme a aké potraviny máme na tanieri. Nesprávna a nekvalitná potrava je zdrojom mnohých chorôb a zdravotných problémov. Zdravá strava dokáže mnohé ochorenia zmierniť a vyliečiť. Dokáže predĺžiť a skvalitniť život. Dodáva človeku zdravie, energiu a radosť zo života. Potrava je zdrojom energie pre naše telo, pre každú jednu bunku. Niektoré potraviny nám pomáhajú. Niektoré potraviny škodia. Výber a rozhodnutie zostáva stále na nás.

Strom Zdravia 2