Ako riešiť obezitu

Prvým dôležitým krokom pri zvládaní a riešení obezity sú informácie.

Objektívne, odborné a komplexné informácie. Tam sa všetko začína. Prvým predpokladom úspešnej liečby sú informácie. Poznať problematiku. Poznať fakty. V skratke, byť v obraze..

Riešenie obezity je vždy komplexné.

Neexistujú rýchle a jednoduché riešenia. Najúčinnejšími zbraňami sú potrebné vedomosti a trpezlivosť. Bývame svedkami toho, že mnohí obézni ľudia skúšajú na sebe drahé a drastické diéty. Mali by im priniesť rýchly a zaručený úspech. Ale úspech neprichádza a bohatnú výrobcovia a distributéri. Rôznych prípravkov, zázračných prostriedkov a zaručených diét, ktoré šikovne využívajú ponúkanú príležitosť je obrovské množstvo. Trh je široký a rozmanitý. Nečudo, obéznych ľudí pribúda. Prichádzajú stále noví zákazníci. Odbyt je teda zaručený. Výsledky žiaľ nezodpovedajú predstavám. Obézni ľudia po čase strácajú nádej a motiváciu, upadajú do depresie a letargie. Neveria, že môžu vôbec schudnúť.

Zdravotné problémy klopú na dvere.

Riešenie obezity musí byť komplexné. Jej podstatou je zhodnotenie stavu a stupňa obezity. Stanovenie rozumného a reálneho cieľa. To sa týka množstva kilogramov i času, za ktorý ich máme schudnúť. Prvým krokom je zníženie hmotnosti o 5 až 10 % . Také schudnutie prináša výrazné subjektívne zlepšenie zdravotného, ale i duševného stavu jednotlivca.

Komplexné chudnutie znamená poznať pravidlá účinného a bezpečného chudnutia.

Telesná hmotnosť je výsledkom pomeru medzi príjmom a výdajom energie. Znižovanie energetického príjmu v potrave by malo byť postupné a individuálne. Podľa zdravotného stavu pacienta. Podmienkou je, aby strava bola vyvážená. S dostatkom vitamínov, minerálov, vlákniny a bielkovín, aby nedošlo počas chudnutia k ich nedostatku, alebo k úbytku svalovej hmoty.

Druhou základnou podmienkou úspešného chudnutia je zvýšenie pohybu a telesnej aktivity. Jednoducho,  zvýšenie energetického výdaja.

Ide hlavne o pravidelnosť telesnej aktivity. Mala by sa stať trvalou súčasťou životného štýlu a nie nárazovou aktivitou. Kombinácia zdravej vyváženej stravy a pravidelného pohybu je z dlhodobého hľadiska najlepšou a najúčinnejšou metódou na zníženie telesnej hmotnosti. Najsprávnejšia a najlepšia cesta k normalizácii telesnej hmotnosti.

Správne a vyvážené stravovanie, pohyb a telesná aktivita sú cestou k normálnej telesnej hmotnosti.

Vo výnimočných a presne indikovaných prípadoch, na základe ordinácie lekára je možné použiť pomoc vo forme liekov, prípadne pristúpiť k operačnému riešeniu pomocou takzvanej bandáže žalúdka. V klinickej praxi sa používajú lieky, ktoré pri správnom odbornom vedení lekárom pomáhajú znižovať telesnú hmotnosť. Pri užívaní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich nežiaducim účinkom a sprievodným javom. Bez lekára by sa nemali nikdy používať ! Nevhodná životospráva a nedostatok pohybu vedú k zvyšovaniu telesnej hmotnosti. K ukladaniu prebytočných kilogramov. Vedú k nadváhe a obezite. Prevencia je vždy lepšia a ľahšia. Treba robiť všetko, aby obezita vôbec nevznikla. Chudnutie a liečba obezity je oveľa dlhšia, ťažšia a namáhavejšia cesta.

Strom Zdravia 2