Ako kupovať biopotraviny

Biopotraviny sú produktom ekologického poľnohospodárstva.

Vyrábajú sa prirodzeným a ekologickým spôsobom. BIO neznamená vegetariánstvo, makrobiotiku, ani žiadny potravinový extrém. Rozdiel oproti konvenčným potravinám je v kvalite a spôsobe výroby. Pri pestovaní biopotravín sa nepoužívajú umelé hnojivá, chemické postreky, ani genetické inžinierstvo. Nepoužívajú sa rastové  hormóny, ani antibiotiká. Zvieratá žijú vo svojom prirodzenom prostredí a svojim prirodzeným spôsobom.

Základ je v prírode.

Hospodárske zvieratá sa nechovajú vo veľkochovoch. Majú zabezpečené vhodné životné podmienky, možnosť pravidelného výbehu a prirodzenú stravu. Bioprodukty sa spracovávajú prirodzeným spôsobom. Bez konzervantov, éčiek a syntetických prídavkov. Minimum chémie, maximum prírody. Biopotraviny sú označované symbolom. Každá krajina má vlastmý systém označovania biopotravín. Poznáme i medzinárodné označenia biopotravín. Certifikované biopotraviny sú zárukou kvality a BIO pôvodu. Produkty podliehajú prísnej kontrole a prísnemu dozoru.

Biopotraviny musia spĺňať prísne kvalitatívne parametre.

Akreditácia ekologických farmárov je prísna a náročná. Podmienkou získania príslušných certifikátov je dodržanie stanovených postupov pri výrobe potravín. Ekologické hospodárstva sú pravidelne kontrolované a certifikované. Sú pod prísnym dohľadom a kontrolou. Riziko omylu a pochybenia je oveľa nižšie, ako pri konvenčnej výrobe potravín. Bioprodukty sa pravidelne analyzujú. Pokiaľ sa objaví náznak pochybenia, alebo nedodržania stanoveného postupu, výroba môže byť zakázaná, alebo výrobca bude vyradený z bioprodukcie. Bioprodukty majú spravidla vyššiu kvalitu v porovnaní so štandardnou produkciou. Náklady na ich výrobu sú objektívne vyššie. Výnosnosť a ekonomická efektívnosť je nižšia. Z dôvodu nepoužívania chemických látok. Bioprodukty nie sú výsledkom intenzívneho hospodárstva.

Bioprodukty sú výsledkom ekologického hospodárstva.

Na prvom mieste je kvalita a prirodzený pôvod. Logickým výsledkom je vyššia cena biopotravín v porovnaní s bežnými potravinami. Výroba biopotravín je vyššia, ako cena priemyselne vyrábaných potravín. Zdravie a kvalita má svoju hodnotu. Dávame prednosť kvalite pred kvantitou. Konzumujeme menej, ale kvalitnejších potravín. Nakupujeme menej v akciách. Akcie ponúkajú výhodnejšiu cenu pri kúpe väčšieho množstva tovaru. Často kúpime viac, ako reálne potrebujeme. Zbytočne. Preplácame to, čo vôbec nepotrebujeme. Konečná cena sa tak často vyrovnáva. Produkcia biopotravín vyžaduje viac poctivej a ručnej práce. Cena biopotravín je tak viac spravodlivá.

Spravodlivá cena je skutočná hodnota produktu.

Spravodlivá cena reálnejšie odzrkadľuje skutočnú hodnotu výrobku. Odzrkadľuje v sebe spravodlivé náklady na ľudskú prácu. Odzrkadľuje náklady na ochranu prírody. Na obnovu prirodzených zdrojov a pomoc ekosystému. Každý z nás rozhoduje. Rozhoduje, čomu dá prednosť. Čomu dajú prednosť spotrebitelia, tomu dajú nakoniec prednosť i výrobcovia a obchodníci. Máme v rukách silný nástroj.

Biopotraviny podliehajú prísnym pravidlám.

Pre označovanie biopotravín platia prísne pravidlá. Výrobca musí preukazovať výsledky odborných testov, či konkrétny bioprodukt spĺňa všetky potrebné normy, aby mohol byť označovaný ako BIO. Nasleduje certifikácia, ktorá umožňuje ponúkať tento produkt ako BIO. Od roku 2010 má Európska únia jednotné zelené logo, ktorým je list vyobrazený z hviezd. Logom sú jednotne označované Bioprodukty.

Strom Zdravia 2