Umiernenosť v jedle

Umiernenosť je pozitívna ľudská vlastnosť. Prirodzená brzda na zachovanie vlastného zdravia.

Opakom umiernenosti je nekontrolovanosť. Zdravý rozum je najdôležitejším nástrojom umiernenosti. Umiernenosť ako pozitívna a užitočná vlastnosť je dnes už bohužiaľ na ústupe. Dnešná realita ? Nekontrolujeme sa a nepoznáme mieru ! V jedení, v míňaní peňazí, či v zábave. Nemáme správnu mieru. Skôr ju akoby ani nechceme poznať.. Nekontrolovanosť v jedle je jeden zo základných znakov dnešnej doby. Ponuka je obrovská, reklama mohutná, výber skoro neobmedzený. Stačí málo, len siahnuť trochu do peňaženky a máme na tanieri prakticky všetko, čo chceme a po čom túžime. To je populárna stránka celej veci. Má to však i odvrátenú stranu. Touto stranou mince je dramatický a nekontrolovaný abúsus stravy.  Jedávame oveľa viac, ako naše telo reálne dokáže zužitkovať. Jedávame viac, ako naše telo reálne potrebuje. Za to platíme daň. Synonymom umiernenosti je zdržanlivosť. Môžeme si slobodne vybrať, ktoré slovo sa nám viac páči. Stále však hovoríme o tom istom.

Veľkým nepriateľom zdržanlivosti je reklama.

Tá je všade. Je tvrdá, agresívna, vytrvalá a rafinovaná. Cieľavedomý útok na naše pocity, zdravý rozum i peňaženku. Reklama propaguje. Stále zväčšuje a rozširuje možnosť výberu. Možnosť výberu znamená nutnosť sa neustále rozhodovať. Sila reklamy nás ženie do nepremyslených krokov. Berieme pôžičky s vysokým úrokom, aby sme uspokojili momentálne potreby a túžby. Reklama je rovnako ako na iné oblasti silno zameraná i na jedlo a potravinárske produkty. Cieľom je vytvoriť a fixovať u konzumentov potrebné stravovacie návyky. Návyky, ktoré sú výhodné pre výrobcu. Návyky, ktoré nemusia byť výhodné pre spotrebiteľa. Zvyk je železná košeľa. Hlava a telo si začnú robiť, čo chcú. Dožadujú sa svojho. Potreba a návyk sú silnejšie ako naša vôľa a zdravý rozum. Chýba nám pevná vôľa i osobná disciplína. Nevieme odolať. Nemáme dosť síl bojovať a vzdorovať. Priberáme, cítime sa stále horšie. Žijeme nezdravý život.

Strom Zdravia 2