Nesprávne modely stravovania

Nesprávne stravovanie je každodenný problém.

Denne tak zvádzame zápas o vlastné zdravie. Spôsob stravovania je náš individuálny civilizačný zápas. Jedávame veľa. Jedávame nezdravé jedlá a jedávame nesprávnym spôsobom. Pažravosť a obžerstvo nás ohrozujú na zdraví i na živote. Pripravujú nás o potrebnú kvalitu života a skracujú nám život. To čo nás ohrozuje, nemusí byť zákonite len obžerstvo a nadmerný príjem potreby. Taktiež i nesprávne zloženie jedálneho lístka a nesprávny spôsob stravovania sa podpisujú pod tento neutešený stav.

Nepravidelnosť v stravovaní je sprievodným javom dnešnej doby.

Jedávame vtedy, keď práve máme čas a príležitosť. Nie vtedy, keď je ten správny čas. Mnoho ľudí nezje celý deň nič, prípadne len pár tyčiniek. Po návrate domov z práce začína útok na chladničku. Nekontrolovaný konzum. Konzumujeme jedno cez druhé. Bez hlavy a päty. Vybičovaný a vyhladovaný organizmus si pýta svoje. Túžba po jedle a nasýtení búra všetky zábrany. Tento civilizačný stereotyp je príčinou zdravotných problémov, nadváhy a obezity. Ľudské telo nedokáže spracovať nárazový prísun potravy. Všetko navyše, čo organizmus nedokáže efektívne spracovať sa ukladá do tukových zásob. Proces sa opakuje dni, mesiace a roky. Výsledok je zrejmý. Každý z nás by sa mal zamerať na vlastný stravovací stereotyp. Cesta ? Disciplína a dôslednosť. Neklamať svoje telo a zdravie.

Nevhodné zloženie stravy je dôležitý rizikový faktor.

Zamyslime sa nad štruktúrou našej stravy. Koľko sladkostí, koľko mastných a slaných jedál denne konzumujeme ? Koľko fast-foodov, koľko sladkých a kofeínových nápojov? Tieto jedlá majú spoločnú vlastnosť. Je to ich výrazná, prenikavá a lákavá chuť. Chuť láka a opantáva zmysly. Také potraviny sú vyrábané predovšetkým pre chuť a nie pre výživovú hodnotu. V tom je zákernosť. Tieto produkty sú podporované mohutnou a agresívnou reklamou. My jeme, niekto žne zisky.. Mastné, ťažké a kalorické jedlá. Jedlá obsahujúce biely rafinovaný cukor. Minimum vitamínov a minerálov. Organizmus konzumuje veľa jedla a zároveň hladuje. Návyky začínajú už v detstve. Tiahnu sa celým životom ako silná a pevná niť. Je to zradné. Následky sa začínajú objavovať väčšinou už v strednom veku. Metabolické ochorenia, ochorenia srdcovocievneho systému, degeneratívne ochorenia kĺbov a svalov. Človek stráca kvalitu života i radosť zo života. Trpí nepríjemnými, chronickými a neliečiteľnými zdravotnými ťažkosťami. Nadávať na lekárov je pokrytectvo. Lekári nie sú na vine.

Obžerstvo je dnes súčasťou našej kultúry.

Je tolerované, akceptované a niekedy dokonca podporované. Ľudia sa nekontrolujú. Pri oslavách, na večierkoch, návštevách, či na rodinnej večeri. Jedia bez kontroly. Veľa, nesprávne a nevhodne. Držíme sa často starých zvykov. Držíme sa zaužívaných pravidiel. Varíme a jedávame tak, ako pred sto rokmi. Jedávame tak, ako naši starí rodičia a ich rodičia. Zabudli sme na dôležitý fakt. Spôsob života !  Naši predkovia žili inak. Pracovali na poliach, v lese a vo fabrikách. Celý deň v pohybe, celý deň na nohách. Dnešný život je rýchly a turbulentný. Žijeme rýchlo a v strese. Stres nám berie pokoj a sústredenosť. Často sa trápime, rozmýšľame a rozhodujeme. Všetko spolu súvisí. Problémy, nepohodu a stres často zajedáme jedlom. Jedlom riešime každodenné problémy.

Strom Zdravia 2