Biopotraviny

Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že stravovanie sa veľkou mierou premieta na stave ich zdravia.

Zaujímajú ich, aké potraviny nakupujú. Z akých surovín pripravujú jedlo. Spotrebitelia chcú byť informovaní o pôvode a zložení potravín. Nie vždy sa z obalu môžeme dozvedieť, čo je naozaj dôležité. Ponuka je veľká a široká. Tlak na potenciálneho zákazníka veľký. Schopnosť objektívneho a správneho výberu naberá na dôležitosti. Zodpovednosť je na každom z nás. My kupujeme, my rozhodujeme.

Biopotraviny, ktorých ponuka stále rastie, sú z hľadiska kvality určitou  zárukou.

Platí to pre biopotraviny označené na obale ochranným logom BIO. Aby produkt získal právo na označenie, musí spĺňať určité požiadavky. Napríklad potraviny nesmú obsahovať modifikované organizmy. Pri ich pestovaní nesmú byť použité pesticídy, ani umelé hnojivá. Poľnohospodári musia dodržiavať správne osevné postupy. Zabezpečiť ničenie škodcov prirodzeným spôsobom, napríklad pomocou užitočného hmyzu a podobne. Ekofarmári musia pre svoje zvieratá zabezpečiť vhodné podmienky – dostatočný priestor s voľným výbehom. Môžu ich kŕmiť iba ekologicky vyrobeným krmivom bez pridávania rastových hormónov a nesmú používať antibiotiká ako prevenciu. Takýto výrobca, ktorý sa navyše podrobí pravidelným kontrolám je oprávnený označiť svoje produkty logom BIO.

Prednosťou biopotravín je aj to, že neobsahujú škodlivé konzervanty a aditíva.

U biopotravín je napríklad povolené používať 36 aditív – prídavných látok, u bežných potravín, je ich vyše 300. Sú to rôzne farbivá, emulgátory, zvýrazňovače chutí, kypridlá, zahusťovadlá a iné, ktoré zaťažujú metabolizmus spotrebiteľa. Naopak, biopotraviny obsahujú veľa cenných látok, ktoré sa pri bežnej výrobe strácajú. Ide o rôzne vitamíny a minerálne látky. Pri výrobe bielej múky na rozdiel od celozrnnej sa nespracúva celé zrno, ale len určitá časť. Tým sa množstvo využiteľných živín výrazne znižuje. Chlieb je celozrnným len vtedy, ak sa na jeho výrobu použije 90% celozrnnej múky. U bežných celozrnných“ výrobkov to neplatí. Mnohé z nich nezodpovedajú požiadavkám zdravej výživy nehovoriac o bio kvalite. Ovocie a zeleninu z bioprodukcie je možné využiť aj so šupkou, ktorá je najväčším zdrojom vitamínov. V opačnom prípade sa odporúča napríklad  jablká nielen umyť, ale radšej ošúpať. Hydina z biochovu rastie dvojnásobne dlhšie vo voľnom výbehu a bez rastových hormónov. Obsahuje viac svaloviny a menej tuku oproti klietkovému chovu. Podobne je to s bioprodukciou rýb a dobytka.

Zdĺhavejšia a náročnejšia výroba biopotravín premieta aj do ceny výrobkov.

Keď sa zamyslíme nad kvalitou a benefitmi, tak zistíme, že rozdiely oproti cenám bežných potravín nie sú až také veľké. Vďaka tomu, že mnohé z týchto výrobkov je už možné dostať i v širokej sieti veľkoobchodov. Spotrebitelia, ktorí pri výbere potravín volia produkty BIO, nielenže chránia zdravie, ale zároveň podporujú zdravé životné prostredie a úctu k zvieratám.

Strom Zdravia 2