Ekofarmy

Pôda, vzduch a voda sú vzácne dary !

Dary prírody, ku ktorých sa človek často chová nezodpovedne až trestuhodne. Ničíme si pôdu, vzduch i vodu. Pritom nám dávajú život a potravu. Chováme sa bezohľadne a krátkozrako. Zdedili sme ich po našich predkoch. Mali by sme ich odovzdať potomkom. Odovzdať v najlepšom stave, aby život mohol pokračovať ďalej. Úrodná pôda je nenahraditeľný dar. Zdravá pôda nemá náhradu ani alternatívu.

Zdravá pôda je predpokladom zachovania života.

Celkový stav pôdy na svete je neustále zhoršujúci. Stráca sa stále viac úrodnej pôdy. Jej kontamináciou a industrializáciou. Necitlivými stavebnými zásahmi. Megalomanské stavebné a investičné zásahy nám berú stále viac úrodnej pôdy. Výsledok ? Ceny potravín neustále rastú. Kvalita potravín klesá. Závislosť od dovozu stúpa. Pojmy potravinová bezpečnosť a sebestačnosť patria už skôr do historických análov. Pôda stráca nielen na svojej kvantite. Stráca i na kvalite. Kvalita úrodnej pôdy klesá. Ako klesajú zdroje pitnej vody, tak stúpa i kontaminácia pôdy pesticídmi a ťažkými kovmi. Jedným z nástrojov pozitívnej zmeny tohto stavu je ekologické poľnohospodárstvo.

Ekofarmári vracajú pôde život a zmysel.

Ekofarmári obnovujú život na vidieku. Vracajú krajine jej historický, zdravý a prirodzený ráz. Pomáhajú krajine znovu žiť. Vstať z popola a obnoviť jej život. Dať krajine novú perspektívu, vliať jej život a optimizmus. Ekofarmy sú miestom, kde sa snúbi tradičná výroba zdravých potravín s čarom a poéziou miestnej krajiny. Ekofarmy sú miestom výroby potravín, ale i miestom odpočinku pre mnohých nadšených návštevníkov. Návštevníci ekofariem sa môžu nadýchnuť nenapodobiteľnej atmosféry krajiny a ekologického poľnohospodárstva. Bez chemizácie a pesticídov.

Ekofarmári nepoužívajú pesticídy.

Pesticídy sú umelé chemické látky na ničenie hmyzu, buriny a na podporu rastu a dozrievania. Čím viac pesticídov, tým vyššia odolnosť hmyzu na tieto látky. Situácia vyžaduje stále viac chemizácie. Výsledkom je pôda, ktorá stráca kvalitu a úrodnosť. Používanie pesticídov je z dlhodobého hľadiska neperspektívne a nebezpečné. Výroba pesticídov sa vo svete každoročne zvyšuje. Pesticídy vplývajú nepriaznivo na kvalitu pôdy i zdravotný stav ľudí.

Ekofarmári chránia ohrozené druhy zvierat a rastlín.

Zvieratá a rastliny vyžadujú svoje prirodzené prostredie. Neuváženými zásahmi človeka do prírody dochádza stále k devastácii a zániku tohto prostredia. Predovšetkým potravinárska veľkovýroba sa nepriaznivo podpísala pod dnešný neutešený stav. Každý živý organizmus v prírode potrebuje prirodzené prostredie. Potrebuje svoju prirodzenú rovnováhu. Ničením lesov, močarísk, reguláciou potokov a riek, melioráciou pôdy strácajú zvieratá a rastliny prirodzený ekosystém. Zaniklo veľa druhov živočíchov. Zanikli mnohé druhy rastlín. Narušila sa rovnováha, ktorá sa tisícročia prirodzene utvárala. Ekofarmy vracajú do krajiny prirodzený život. Vytvárajú prirodzený priestor pre život zvierat a rast a množenie rastlín.

Ekofarmári sa starajú o dôstojný život svojich zvierat.

Stále čítame o neľudských, až beštiálnych podmienkach, v ktorých musia žiť zvieratá, určené na chov a potravinárske účely. Veľkovýroba a snaha po zisku zbavila zvierat i zvyšku ich práva na dôstojný život. Neľudské podmienky ich života sú hanbou chovateľov i konzumentov. Veľa mäsa za málo peňazí ! Táto filozofia úplne ignoruje prirodzené práva a potreby zvierat. Zvieratá žijú často v katastrofálnych podmienkach. Nemôžu sa hýbať, nemôžu si ľahnúť, či vyrovnať končatiny. Sú transportované tisíce kilometrov. Ekologické hospodárstvo vylučuje akúkoľvek formu týrania zvierat. Zvieratá sa môžu pohybovať. Majú možnosť svojho prirodzeného vzájomného kontaktu. Podpora ekofarmárov znamená podporu zdravého rozumu a ľudskosti. Každý zákazník by sa mal zamyslieť nad tým, čo kupuje. Koľko utrpenia sa môže nachádzať v jeho nákupnom košíku.

Strom Zdravia 2