Chudnutie v sebaobrane

Chudnutie je zdravé, správne a rozumné.

Nielen to. Je to cesta k prežitiu. Cesta k zachovaniu zdravia a ďalšej životnej perspektíve. Tak, ako sa mení náš životný štýl, tak sa mení i naša telesná hmotnosť. Priberáme a naša telesná a duševná kondícia sa strácajú. Taký je bežný scenár. Prijímame veľa kalórií. Oveľa menej energie vydávame. Rovnováha je narušená. Výsledkom je postupné priberanie, nadváha a často i obezita.

Takže stop !

Zastavme sa a začnime konať ! Začnime so sebou niečo robiť. Neľahká úloha. Vyžaduje motiváciu, pevnú vôľu a disciplínu. No, vyplatí sa ! Chudnutie je základný nástroj aktívnej prevencie pred vznikom mnohých ochorení. Prevencia pred vznikom mnohých nepríjemných zdravotných problémov. Rastúca obezita, nevhodná a nesprávna strava a nedostatok pohybu. Nepríjemná triáda. Zmena je potrebná. Každý, kto sa chce vyhnúť častým návštevám lekára a konzumácii liekov by sa mal vážne zamyslieť. Zamyslieť a prijať opatrenia. Začať konať, pohnúť veci dopredu. Chudnutie je cesta k lepšiemu a zdravšiemu životu. Cesta k lepšej fyzickej a duševnej výkonnosti. Cesta k vyššej osobnej atraktivite a lepšiemu sebavedomiu. A predovšetkým k lepšiemu pocitu zo seba samého.

Chudnutie v živote veľa zmení.

Chudnutie zmení život od základu. Zmení životné priority a zmení spôsob života. Zmení celkový životný štýl. Premena osobnosti je hlboká a zásadná. Chudnutie dokáže úplne zmeniť totožnosť človeka. Výsledkom je nový človek. Zdravší a sebavedomejší. Obezita nie je atraktívna. Nie ja ani sympatická, ani príjemná. Znižuje sebavedomie človeka, často zhoršuje jeho vnímanie okolím. Tuční ľudia mávajú problémy. Nielen zdravotné. Majú problémy vo vzťahoch, vnímanie okolím býva zhoršené až odmietavé. Máva to niekedy nepríjemné psychické dôsledky. Tučný človek sa cíti menejcenný. Málo atraktívny pre svoje okolie. Málo atraktívny pre potenciálnych partnerov. Výsledkom môžu byť depresie, úzkosti a pocity menejcennosti. Chudnutie dokáže veľa zmeniť . Vizuálne i psychicky. Pohľad do zrkadla je stále lepší. Radosť zo života sa zvyšuje. Zvyšuje sa viera vo vlastné sily. Okolie vníma tieto zmeny pozitívne. Zvyšuje sa výkon, radosť zo života. Prichádza optimizmus. Cieľom chudnutia je zmena k lepšiemu. Zmena si vyžaduje od človeka jeho vnútornú integritu. To znamená, že dokáže rozumne a komplexne chápať zmysel celého procesu. Chudnutie nie je samoúčelné. Má zmeniť život, nie vnášať chaos a zmätok. Výsledkom nie je len správna a zdravá telesná hmotnosť, ale i celková zmena života.

Strom Zdravia 2