Chudnutie v sebaobrane

Chudnutie je zdravé, správne a rozumné.

Nielen to. Je to cesta k prežitiu. Cesta k zachovaniu zdravia a lepšej životnej perspektíve. Tak, ako sa mení náš životný štýl, tak sa mení i naša telesná hmotnosť. Priberáme a naša telesná a duševná kondícia sa strácajú. Taký je bežný scenár. Prijímame veľa kalórií. Oveľa menej energie vydávame. Rovnováha je tak narušená. Výsledkom je postupné priberanie, nadváha a potom obezita.

Takže stop !

Zastavme sa a začnime konať ! Začnime so sebou niečo robiť. Neľahká úloha. Vyžaduje motiváciu, pevnú vôľu a disciplínu. No, vyplatí sa ! Chudnutie je základný nástroj aktívnej prevencie pred vznikom mnohých ochorení. Prevencia pred vznikom mnohých nepríjemných zdravotných problémov. Rastúca obezita, nevhodná a nesprávna strava a nedostatok pohybu. Nepríjemná triáda. Zmena je potrebná. Každý, kto sa chce vyhnúť častým návštevám lekára a konzumácii liekov by sa mal vážne zamyslieť. Zamyslieť a potom prijať opatrenia. Začať konať, pohnúť veci dopredu. Chudnutie je cesta k lepšiemu a zdravšiemu životu. Cesta k lepšej fyzickej a duševnej výkonnosti. Cesta k lepšej telesnej a duševnej výkonnosti a zdravšiemu sebavedomiu. A predovšetkým k lepšiemu pocitu zo seba samého.

Chudnutie v živote veľa zmení.

Chudnutie zmení život od základu. Zmení mnohé priority a zmení celkový spôsob života.  Výsledkom je nový zdravší človek. Zdravší a sebavedomejší. Obezita nie je atraktívna. Nie ja ani sympatická, ani príjemná. Znižuje sebavedomie človeka, často zhoršuje jeho vnímanie okolím. Tuční ľudia mávajú problémy. Nielen zdravotné. Majú problémy vo vzťahoch, vnímanie okolím býva zhoršené, niekedy až odmietavé. Tučný človek sa cíti menejcenný. Málo atraktívny pre okolie. Málo atraktívny pre potenciálnych partnerov. Výsledkom môžu byť depresie, úzkosti a pocity menejcennosti. Chudnutie dokáže veľa zmeniť . Vizuálne i psychicky. Pohľad do zrkadla je tak stále lepší. Radosť zo života sa zvyšuje. Zvyšuje sa viera vo vlastné sily. Okolie vníma zmeny pozitívne. Zvyšuje sa výkon i radosť zo života. Prichádza optimizmus. Cieľom chudnutia je zmena k lepšiemu. Zmena si vyžaduje od človeka vnútornú integritu. To znamená, že dokáže rozumne a komplexne chápať zmysel celého procesu. Chudnutie nie je samoúčelné. Má zmeniť život, nie vnášať do každodenného života chaos a zmätok. Výsledkom nie je len správna a zdravá telesná hmotnosť, ale i pozitívna zmena života.

Strom Zdravia 2