Rovnováha zdravia

Slovami Hippokrata. Každá zložka ľudskej stravy pôsobí na zdravie človeka.

Pôsobí na ľudské telo a tým ho ovplyvňuje. Výsledkom pôsobenia je zdravie, alebo choroba. Hľadanie správneho a optimálneho modelu stravovania sa stalo predmetom vedeckého bádania i ľudského empirizmu. Výskum pôsobenia potravín je potrebné dať do kontextu so životným štýlom a spôsobom života. Ľudská strava nepôsobí izolovane. Pôsobí v synergii s ostatnými faktormi života. Cieľom výskumov je hľadanie optimálneho a univerzálneho variantu zdravého stravovania, ktorý s čo najvyššou pravdepodobnosťou dokáže zabezpečiť ľudského organizmu jeho zdravé fungovanie. Samozrejme, vždy existujú individuálne, skupinové, či geografické rozdiely. Nie sme rovnakí. Nežijeme v rovnakej krajine, nemáme rovnaké podmienky. Zachovanie zdravia znamená poznanie a dodržiavanie týchto princípov. Eliminovať niektoré druhy potravín a preferovať potraviny, ktoré nám pomôžu udržať a posilniť zdravie. Nie je to jednoduchý proces. Narážame na tradičné zvyky a stereotypy. Na nepochopenie okolia, či nezáujem blízkych. Tradícia majú pevné korene. Nemenia sa rýchlo, ani ľahko. Tak, ako naše stravovacie návyky a zloženie našej stravy. Disciplína, pevná vôľa a vytrvalosť nie sú automatické javy. Nedostatok motivácie býva často príčinou znechutenia a následného zlyhania.

Jedlo, ktoré konzumuje väčšina, nemusí byť to najlepšie. Je to len najviac konzumované jedlo, ale nie to najvhodnejšie.

Dnešná doba je charakterizovaná prebytkom kalórií. Konzumujeme veľa výdatnej a kalorickej stravy. Výdaj energie nedokáže zďaleka dobiehať jej vysoký prísun. Priberáme na váhe, strácame telesnú a duševnú výkonnosť. Postupne prichádzajú zdravotné problémy. Každý z nás chce viesť dlhý, zdravý a plnohodnotný život. Potrebuje k tomu správnu a optimálnu stravu. Potrebuje dobré a kvalitné palivo. Hovoríme o dlhodobom, trpezlivom a systematickom procese. Každá cesta začína prvým krokom. Malým krokom. Potom nasledujú ďalšie.

Strava bola vždy liekom.

Mnohé kultúry využívali stravu ako prostriedok na liečbu ochorení. Empiricky a praxou overovali liečivý a povzbudzujúci účinok niektorých potravín. Ide o tisícročné skúsenosti a pozorovania. Starovekí vládcovia zamestnávali dvorných lekárov a liečiteľov, ktorí dokázali pomáhať pri mnohých zdravotných problémoch. Liečili jedlom, rastlinami, prírodnými prostriedkami. Nepoznali lieky v dnešnej forme a podobe.

Diéta bola overená liečebná metóda.

Poznali význam stravy pre zdravie a chorobu. Pozorovania a odhady boli základom úspešnej liečby. Postupom veku sa zlepšovali a zdokonaľovali vedomosti a poznatky. Získavali vedecký charakter. Prechádzalo sa z empírie k vede. Ľudia postupne odhaľovali, bádali a nachádzali nové poznatky o pozitívnych, alebo negatívnych účinkoch stravy na ľudský organizmus. Výskum spoľahlivo dokázal liečebný účinok potravín. Vedecké poznatky sa samozrejme líšia. Nie sú pevné a jednotné názory. Svet sa vyvíja. Vedecké poznatky sa vyvíjajú. Vznikajú nové a nové dôkazy. Vykonávajú sa pokusy, štúdie a porovnávania. Skúmajú sa vplyvy jednotlivých druhov potravín. Vedecké dôkazy, tak ako tisícročné skúsenosti poukazujú na význam stravy pre život človeka. Zloženie stravy a  stravovacie návyky významne určujú kvalitu a dĺžku života.

Strom Zdravia 2