Ako sa prejavuje potravinová intolerancia

Potrava je nevyhnutná pre život a fungovanie organizmu.

Ľudské telo potrebuje energiu i stavebné látky. Potrebuje vytvárať dostatočné a ľahko mobilizovateľné  zásoby energie. Potrava je pre fungovanie organizmu absolútne nevyhnutná. V niektorých prípadoch môže byť sama potrava problémom. Každý človek je iný. Sú ľudia, ktorí nedokážu stráviť a metabolizovať určité typy potravín. Aktuálny problém dnešnej spoločnosti je už dobre známy. Na trhu sú tisíce rôznych druhov potravín. Ako stúpa množstvo a výber potravín, tak rýchlo stúpa i počet potravinových intolerancií.

Potravinová intolerancia je neznášanlivosť určitých druhov potravín.

Citlivosť sa prejavuje rôznym spôsobom a intenzitou. Od diskrétnych a nenápadných problémov až po klinicky závažné stavy. Až po stavy s búrlivou symptomatológiou. V týchto prípadoch pacienti často končia u lekárov. Diagnostika nebýva vždy ľahká a rýchla. Druhov potravy je veľa. To v praxi znamená, veľa možných kombinácií.

Potravinová intolerancia je neimunitná reakcia organizmu na príjem určitého druhu potravy.

Ak hovoríme, že neimunitná, tak to znamená, že na vzniku ťažkostí sa nezúčastňujú imunitné mechanizmy. Odlíšenie je veľmi dôležité. Pre liečbu, diagnostiku, ale predovšetkým pre životosprávu a prevenciu. V tomto prípade nevzniká alergická reakcia.

Potravinová intolerancia nie je alergia na jedlo !

Diagnostika začína dôkladnou anamnézou. Dôkladná a presná anamnéza často určí priamu príčinu ťažkostí. Určí typ potravy, ktorý túto situáciu vyvolal. Skúsený lekár kladie presné a cielené otázky. Okruh potravín sa postupne zužuje.

Najčastejšou príčinou potravinovej intolerancie je neprítomnosť určitého enzýmu.

Neprítomnosť enzýmu zapríčiňuje neschopnosť organizmu danú potravu vstrebať a metabolizovať. Poznáme viacero druhov enzýmových deficitov. Najčastejším je deficit enzýmu laktázy. Ochorenie sa preto nazýva laktózová intolencia. Pri nedostatku enzýmu v tenkom čreve, nedokáže ľudské telo spracovať mliečny cukor, teda laktózu. Mliečny cukor sa nedokáže štiepiť na jednotlivé zložky. Mliečny cukor sa nedokáže v čreve vstrebať. Prechádza v nevstrebanom stave do hrubého čreva.  Tu sa mliečny cukor rozkladá za vzniku nepríjemných sprievodných zdravotných problémov. Stav je sprevádzaný plynatosťou, nafukovaním a hnačkami. Stav sa opakuje po každom príjme mlieka, alebo mliečnych výrobkov. Nasleduje vyšetrenie u lekára. Anamnéza sa v prípade potreby dopĺňa i biopsiou črevnej steny.

Intolerancia potravín vyžaduje dodržiavanie presnej a prísnej životosprávy.

Elimináciu mlieka a mliečnych výrobkov. Preferujú sa kyslé mliečne výrobky bez prítomnosti laktózy. Obmedzenie a eliminácia problémových potravín je najúčinnejšou formou prevencie a predchádzania zdravotných problémov. Vyžaduje istú dávku pozornosti a disciplíny. Musíme vedieť, čo jeme. Potrebujeme poznať zloženie potravy. Musíme teda čítať etikety a dôkladne vyberať potraviny.

Strom Zdravia 2