Nebezpečná obezita

Obezita je najrozšírenejšie civilizačné ochorenie.

Obéznych ľudí neustále pribúda. Pribúda mnoho obéznych detí. Výskyt nadváhy a obezity v populácii rýchlo rastie. Ľudia konzumujú veľa vysokokalorických potravín. Konzumujú nezdravé potraviny s množstvom nadbytočnej energie a balastných látok. Dnešný životný štýl eliminoval rozsah prirodzeného pohybu na veľmi nízku mieru. Prevládajú viac a viac sedavé zamestnania. Stále viac sa vozíme v autách. Používame výťahy a eskalátory. V zamestnaní, v obytných domoch, v obchodných centrách i na úradoch. Veľa činností vykonávajú dnes stroje a prístroje. Trávnik kosí kosačka, drevo píli motorová píla, koberce čistí vysávač. Všetko slúži ľuďom. Aspoň na prvý pohľad. Všetko to uľahčuje ľuďom život a šetrí čas a námahu. Naozaj ? Ako trávime ušetrený čas? Pri televízore, alebo pri počítači.

Príjem energie stúpa a pritom neustále klesá jej výdaj.

Výsledkom je nerovnováha. Kilá pribúdajú. Nastupuje nadváha a potom obezita. Trendy nie sú ružové. Spôsob života, spôsob stravovania a zloženie nášho jedálneho lístka neveští nič dobré. K tomu chronický stres. Rýchly a hektický život. Metabolizmus človeka prechádza skúškami ohňom. Obezita nie je nákazlivá choroba. Aspoň v medicínskom význame. Neprenáša sa vzduchom, ani dotykom. Nespôsobuje ju žiadny prenosný vírus, ani baktéria. A predsa sa rýchlo šíri. Na rozdiel od infekčných chorôb sa nedá vyliečiť dávkou antibiotík, ani niekoľkodennou domácou liečbou. Následky tomu zodpovedajú. Následkom sú dlhodobé chronické zdravotné problémy. Komplikácie a skrátenie života. Štatistiky sú neúprosné. Odborníci hovoria o epidémii obezity. Zdravotné dôsledky sú alarmujúce. Stále viac ľudí trpí následkami obezity. Náklady na liečbu rýchlo rastú a zaťažujú verejné rozpočty jednotlivých krajín. Slovensko nie je výnimka.

Obezita je chronická metabolická porucha.

Svoju úlohu zohráva i genetická predispozícia. Ľudia s touto predispozíciou by o to úzkostlivejšie mali dbať na telesnú hmotnosť. Významnú úlohu pri vzniku a šírení obezity zohráva neznalosť. Je to smutné konštatovanie. V dnešnej informačnej dobe, v dobe internetu je to smutný paradox.

Niekedy si kladieme otázku, prečo ? Je to lenivosť, nezáujem, alebo ignorancia ? Alibizmus ? Nech sa lekári starajú..

Cesta k obezite je ľahká a pohodlná. Vzniká tým, že človek dlhodobo konzumuje viac, ako reálne potrebuje. Pohybuje sa mene,j ako zodpovedá jeho kalorickému príjmu. Negatívnu úlohu zohráva často i okolie. Škodlivé návyky a stereotypy sú železná košeľa. Mnohé rodiny sa nevedia vzdať škodlivých návykov. Návyky sa prenášajú na potomkov a história sa opakuje. Srdcovocievne, metabolické, či nádorové ochorenia nedajú na seba dlho čakať. Kostný skelet, kĺby a svaly trpia nadváhou a podliehajú rýchlo degeneratívnym zmenám. Stráca sa zdravie, klesá kvalita života. Obezita je reálne nebezpečenstvo, ktoré číha na každom kroku. Priberanie je často pomalý, nenápadný a zákerný proces. S negatívnym koncom. Cesta späť býva dlhá a namáhavá.

Strom Zdravia 2