Ako sa prejavuje potravinová alergia

Potravinová alergia vzniká ako imunologicky podmienená reakcia organizmu na prijatú potravinu.

Potravinová alergia má vždy imunologický základ. Nejde o intoleranciu, ani o funkčnú poruchu trávenia, či metabolizmu vyvolanú potravinou. Ide o patologickú imunologickú reakciu, teda o alergiu v pravom zmysle slova.

Alergia na potraviny má rozmanitý a individuálne variabilný klinický obraz.

Môže mať ľahký, ťažší i veľmi nebezpečný priebeh. Od prípadu k prípadu. Od pacienta k pacientovi, od alergénu k alergénu. Niekedy sa prejavuje len ľahkými a prechodnými ťažkosťami. Inokedy vzniká náhle závažná alergia so všetkými sprievodnými klinickými prejavmi. Vo väčšine prípadov sa prejavuje kožnými reakciami, takzvanou urtikáriou. To je žihľavka so svrbením. Potravinová alergia sa často prejavuje vznikom opuchov kože a slizníc. Najčastejšie na tvári a očiach. V najťažších prípadoch môže potravinová alergia prerásť až do ťažkej anafylaktickej reakcie so šokom a bezprostredným  ohrozením života. Alergizovať môže prakticky každá potravina.

Najčastejšie alergizujúcimi potravinami sú vajcia, mlieko, orechy, alebo ovocie.

Alergická reakcia je sprostredkovaná vlastnými protilátkami z radov imunoglobulínov IgE, IgA a IgG. Alergénmi, ktoré vyvolajú túto reakciu sú potraviny. Protilátky neadekvátne reagujú na prítomnosť týchto potravín. Najčastejšou priamo alergizujúcou látkou v potravinách bývajú bielkoviny.

Chemickým základom alergickej reakcie je uvoľnenie histamínu.

Histamín je priamy mediátor alergickej reakcie. Uvoľnením histamínu i ostatných mediátorov dochádza k vzniku generalizovanej zápalovej reakcie organizmu s rozvojom klinických prejavov. Alergická reakcia prebieha v dvoch fázach. Pri prvom kontakte s alergénom dochádza k takzvanej senzibilizácii. Dochádza k tvorbe imunoglobulínov IgE. Pri opakovanom kontakte s alergénom, teda pri opakovanej konzumácii alergizujúcej potraviny dochádza k uvoľneniu histamínu a rozvoju alergickej reakcie so všetkými dôsledkami a sprievodnými javmi.

Potravinové alergie sú stále väčším zdravotníckym problémom.

Pre pacientov i lekárov. Počet alergénov v potravinách stúpa. Počet potravinových alergií stúpa. Mnohé alergie prichádzajú náhle, až prekvapujúco rýchlo. Niekedy prvýkrát práve na dovolenke, alebo v reštaurácii. Imunológovia sa stretávajú s novými prípadmi potravinovej alergie. Riešia často veľmi závažné a opakujúce alergické stavy. V mnohých prípadoch býva veľmi problematické a zložité presné zistenie alergizujúcej potraviny. Pritom práve eliminácia problémových potravín je najlepšou prevenciou pred vznikom potravinových alergií. Diagnostika a liečba patrí do rúk odborníka, alergológa-imunológa.

Strom Zdravia 2