Oxidácia a voľné radikály

V rámci metabolizmu a oxidácie produkuje ľudské telo nestabilné atómy a molekuly známe ako voľné radikály.

Niekedy ale býva reakcia prisilná. Tvorba voľných radikálov sa zvyšuje a výsledkom je viac nestabilných atómov a molekúl, ako telo naozaj potrebuje. K faktorom, ktoré tvorbu radikálov podnecujú, patrí ionizujúce žiarenie (napr. pri rontgenovaní, použití rádioaktívnych látok – pri diagnostike alebo liečbe chorôb. Pri vysedávaní pred televíznou obrazovkou, dlhými telefonátmi mobilom, ale i nadmerné vystavenie sa slnečným lúčom – najmä v oblastiach s ozónovou dierou. Ďalej sú to rôzne chemikálie, jedy, ťažké kovy(olovo, kadmium z výfukových plynov áut, cigaretový dym, smog, drogy, lieky…),choroby, nedostatok pohybu. Ale i príliš intenzívna telesná námaha, či nesprávna výživa. Voľné radikály obsahujú najmenej jeden nepárový elektrón (negatívny náboj), preto sú vysoko reaktívne. Len čo voľný radikál vznikne, začne ihneď hľadať inú molekulu s pozitívnym nábojom, s ktorou by mohol reagovať.

Táto chemická reakcia sa volá oxidácia.

Jedným z najzávažnejších dôsledkov škodlivého pôsobenia voľných radikálov a ich oxidácie sú nádorové ochorenia. Poškodzujú bunkové membrány a chromozómy – genetický materiál bunky. Vzniknutá bunková mutácia môže viesť k rakovine. Aktivujú sa tzv. onkogény, čiže látky vedúce k nádorovému bujneniu. Za normálnych okolností sú neaktívne. Taktiež zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji artériosklerózy a kardiovaskulárnych chorôb – ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Krvný cholesterol LDL formy, oxidovaný voľnými radikálmi poškodzuje cievy viac ako cholesterol bez oxidácie, bez napadnutia voľnými radikálmi. Voľné kyslíkové radikály a ich zvýšená hladina v organizme sú jednou z primárnych príčin vzniku neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, ale aj mozgovovej mŕtvice. Negatívny účinok voľných radikálov môže viesť aj k vzniku rôznych iných chorobných stavov, napríklad k celkovému oslabeniu imunity, vzniku zápalov. K poškodeniu funkcie obličiek a psychickým poruchám.

Ako sa môžeme brániť :

Náš organizmus má vo svojej prirodzenej výbave prostriedky, ktorými sa bráni proti účinkom voľných radikálov. Sú to napríklad antioxidanty, teda niektoré enzýmy a ďalšie látky v krvi, slúžiace na zneškodňovanie voľných radikálov. Správnou životosprávou a výživou si môžeme zabezpečiť prívod prirodzených antioxidantov, ktoré sa nachádzajú v prírode. Prírodné zdroje sú výhodnejšie ako farmaceuticky vyrobené vitamínové a minerálne preparáty. Sú v prirodzenom stave a v správnom pomere, telo ich vie ľahšie spracovať.

Medzi ochranné látky sa zaraďujú minerálne látky- zinok, železo, meď, mangán, selén (pôsobiace ako súčasti enzýmov), vitamíny A (betakarotén), C a E, taktiež bioflavonoidy (v zelenom čaji, červenom víne, v šupkách hrozna..).

Mali by sme konzumovať čo najviac potravín rastlinného pôvodu –zeleninu, ovocie, orechy, sójové výrobky. Medzi produkty prírody, ktoré okrem iného majú aj významné antioxidačné účinky patrí aloe vera, včelí peľ, echinacea, cesnak, tymián, ginko, žen–šen a iné. Pri prevencii nestačí spoliehať sa len na antioxidanty. Treba eliminovať škodlivé faktory, upraviť celkovú životosprávu a harmonizovať svoju psychiku.

Strom Zdravia 2