Ako sa starať o chrbticu

Chrbticu potrebujeme.

Zdravá chrbtica je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie hybnosti a schopnosti pohybu. Stav našej chrbtice preto limituje našu výkonnosť a pracovné schopnosti. Tí, ktorí majú, alebo mali problém s chrbticou to vedia určite potvrdiť. Limituje naše možnosti. Limituje našu kvalitu života.

Stav našej chrbtice určuje kvalitu nášho života.

Nie je to automatický proces. To, čo je dnes, nemusí platiť naveky. Ak má niekto šťastie a má zdravú chrbticu, mal by robiť všetko, aby tento stav trval čo najdlhšie. Chrbtica vyžaduje našu pozornosť a každodennú starostlivosť. Nastupujúce ťažkosti sú prejavom poškodenia chrbtice. Ľahšieho, alebo ťažšieho. Primárna prevencia sa mení na sekundárnu prevenciu.

Primárna prevencia znamená robiť všetko, aby žiadne ťažkosti vôbec  nevznikli.

Sekundárna prevencia je vtedy, keď sa snažíme eliminovať nové zdravotné problémy, ktoré už v minulosti vznikli. Snažíme sa predísť recidíve ťažkostí. Chrbtica už nie je zdravá. Preto sekundárna prevencia. Zostaňme pri tej primárnej. Ak existuje nejaký ľudský orgán, ktorý je priamo vystavený účinkom civilizačných vplyvov, tak je to práve chrbtica.

Na stave chrbtice sa priamo podpisujú dnešné negatívne civilizačné vplyvy.

Sedavý spôsob života, sedenie za počítačmi, sedenie za volantom, absencia prirodzeného pohybu. A k tomu, stres ! To všetko sa pospisuje pod nelichotivým stavom našej chrbtice. Ambulancie lekárov sú plné ľudí, ktorí laborujú pre chronické a opakované ťažkosti s chrbticou. Problémy s chrbticou sú vo väčšine prípadov chronické a recidivujúce. Trvajú dlho, niekedy s prestávkami celý život. Ťažkosti sa vracajú, časom gradujú. Výsledkom sú opakované práceneschopnosti. Výnimkou nie je ani invalidizácia mladých a produktívnych ľudí. Ich počet rastie. Priamo úmerne počtu ľudí, ktorí denne 10-12 hodín strávia za počítačom. Počítače, notebooky, tablety.. Fenomén dnešnej doby.

Bola naša chrbtica pripravená na túto informačnú explóziu ?

Naše skúsenosti hovoria, že nie. Chrbtica má svoju logiku. Chrbtica má svoje vlastnosti a svoje rezervy. Vydrží dlho. Ale, raz povie, dosť ! A potom to začne. Bolesti, obmedzenie hybnosti a pohybu, strata statodynamiky a obmedzenie jej funkcie. Návštevy u lekárov, rehabilitácie, práceneschopnosti.. Život sa mení. Začíname si uvedomovať limity a obmedzenia. Chrbtica nepustí.

Takže STOP !

Zastavme sa a porozmýšľajme. Začnime sa zaoberať s našou chrbticou. Dokým je čas. Zamyslime sa, ako a akým spôsobom žijeme. Životný štýl mnohých ľudí je doslova sebadevastujúci. Chrbtica potrebuje oddych a uvoľnenie. Potrebuje správny, zdravý a pravidelný pohyb. Potrebuje dostatok spánku a čo najmenej stresu.

Naša chrbtica vyžaduje ochranu a prevenciu !

Každý deň. Od malička do neskorej staroby. Ochrana chrbtice je kontinuálny a celoživotný proces. Neradno ho podceňovať. V našom živote je príliš veľa rizikových faktorov, ktoré ohrozujú našu chrbticu. Ľahostajnosť a ignorancia nie sú namieste. Môžu vyjsť poriadne draho. Často býva neskoro..

Strom Zdravia 2