Stabilita chrbtice

Chrbtica predstavuje dokonalý statický a dynamický systém, ktorý je určený na pohyb, postoj i sedenie.

Tieto funkcie sú zabezpečené jej funkčnou stabilitou. Stabilita znamená, že chrbtica nám umožňuje správny a fyziologický pohyb a dokáže nám funkčne zabrániť v škodlivom, nežiadúcom a nefyziologickom type a spôsobe pohybu.

Svaly chrbtice nepracujú nikdy izolovane !

Súčasne sú vždy zapájané i iné skupiny svalov. Svaly brušné a vzpriamovače chrbtice. Teda svaloví antagonisti. Tento prirodzený antagonizmus nám poskytuje funkčnú oporu a zabezpečujú rovný a pevný tvar chrbta. Čím sú svaly silnejšie a pevnejšie, tým je opora lepšia. Stabilitu chrbtice ovplyvňujú i anatomicky vzdialené skupiny svalov. Predovšetkým už spomínané brušné svaly. Z týchto faktov vyplýva jasný a logický záver :

Na to, aby ste udržali svoju chrbticu v poriadku, potrebujete dlhodobý a systematický tréning.

Každý by si mal vytvoriť svoj individuálny tréningový a preventívny program. Jeho účelom je zachovanie a posilňovanie hybnosti chrbta. Výsledkom je zdravá a výkonná chrbtica, ktorá sa dokáže bez problémov vyrovnať so záťažou. Účelom je zachovanie svalovej stability a vyváženosti. Chrbát by nemal prehnane kompenzovať svaly, ktoré sú funkčne oslabené až ochabnuté. Nepriamo vplýva i na celkovú kondíciu a srdcovocievny systém. Zdravý, výkonný človek s výbornou fyzickou kondíciou minimalizuje riziko vzniku zdravotných komplikácií.

Pravidelné a systematické cvičenie a telesná aktivita zlepšuje nielen stav chrbtice, ale i celkovú výkonnosť a kondíciu organizmu.

Základom zdravého život je pohyb !

Základným predpokladom pre zdravý chrbát je rovnako pohyb. Podľa odborníkov sa mal individuálny tréningový program rozdeliť na tri rovnocenné zložky :

Izolované naťahovanie, aktívne izolované posilňovanie a kardiotréning.

Začíname vždy aktívnym izolovaným naťahovaním. Dostaneme chrbát do správnej formy. Postupne zaraďujeme aktívne izolované posilňovanie.  Cieľom je získavať postupne väčšiu a väčšiu silu. Pokiaľ dosiahneme potrebnú úroveň výkonnosti, nastupuje kardiotréning. Zapájame srdcovocievny systém s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť a kapacitu.

Každý by si mal určiť individuálne tempo svojho tréningu !

Odborníci navrhujú spájanie týchto cvičení do časových cyklov. Dôvodom je postupný a kontrolovaný prechod z pozície začiatočníka do pozície pokročilého. Nie sú to preteky. Je to systematický a cieľavedomý proces. Cvičenie a záťaž prispôsobujte svojej kondícii a svojim momentálnym možnostiam. Je to jednoduchý a nenáročný program. Nevyžaduje žiadne finančné prostriedky. Nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie ani profesionálnych trénerov. Nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, ani zvláštne vybavenie. Skôr dobrú náladu a odhodlanie. Ak k tomu pridáme radosť z pohybu a dobrý pocit zo seba samého tak máme vyhrané. Omladíte svoj chrbát i celý svoj život.

Strom Zdravia 2