Chrbtica a jej stabilita

Chrbtica predstavuje dokonalý dynamický systém, ktorý je určený na pohyb, postoj i sedenie.

Všetky funkcie sú zabezpečené funkčnou stabilitou chrbtice. Stabilita znamená to, že chrbtica nám umožňuje správny fyziologický pohyb a dokáže nás funkčne blokovať v škodlivom a nežiadúcom spôsobe a type pohybu.

Svaly chrbtice nepracujú nikdy izolovane.

Súčasne sú zapájané aj iné skupiny svalov. Brušné svaly a vzpriamovače chrbtice. Takzvaní svaloví antagonisti. Tento prirodzený antagonizmus nám poskytuje funkčnú oporu a zabezpečujú rovný a pevný tvar chrbta. Čím sú svaly silnejšie a pevnejšie, tým je opora lepšia. Stabilitu chrbtice ovplyvňujú i anatomicky vzdialené skupiny svalov. Predovšetkým spomínané brušné svaly. Z týchto faktov vyplýva jasný a logický záver :

K tomu, aby sme udržali chrbticu v poriadku, potrebujeme dlhodobý a systematický tréning.

Každý by si mal vytvoriť individuálny tréningový a preventívny program. Jeho účelom je zachovanie a posilňovanie hybnosti chrbta. Výsledkom je zdravá a výkonná chrbtica, ktorá sa dokáže bez problémov vyrovnať so záťažou. Účelom je zachovanie svalovej stability a vyváženosti. Chrbát by nemal prehnane kompenzovať svaly, ktoré sú funkčne oslabené, dokonca až ochabnuté. Nepriamo vplýva i na celkovú kondíciu a srdcovocievny systém. Zdravý, výkonný človek s dobrou fyzickou kondíciou minimalizuje riziko vzniku zdravotných komplikácií.

Pravidelné a systematické cvičenie a telesná aktivita zlepšujú nielen funkčný stav chrbtice, ale i celkovú výkonnosť a kondíciu organizmu.

Základom zdravého život je pohyb !

Základným predpokladom pre zdravý chrbát je pravidelný pohyb. Podľa odborníkov sa mal individuálny tréningový program rozdeliť na tri rovnocenné zložky :

Izolované naťahovanie, aktívne izolované posilňovanie a kardiotréning.

Začíname vždy aktívnym izolovaným naťahovaním. Dostaneme chrbát do správnej formy. Postupne zaraďujeme aktívne izolované posilňovanie. Cieľom je získavať postupne väčšiu a väčšiu silu. Pokiaľ dosiahneme potrebnú úroveň výkonnosti, nastupuje kardiotréning. Zapájame srdcovocievny systém s cieľom zlepšiť jeho výkonnosť a celkovú kapacitu.

Každý by si mal určiť individuálne tempo svojho tréningu.

Odborníci navrhujú spájanie predmetných cvičení do časových cyklov. Dôvodom je postupný a kontrolovaný prechod z pozície začiatočníka do pozície pokročilého. Nie sú to preteky. Je to systematický a cieľavedomý proces. Cvičenie a záťaž prispôsobujme svojej kondícii a momentálnym možnostiam. Je to jednoduchý a nenáročný program. Nevyžaduje žiadne finančné prostriedky. Nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie ani profesionálnych trénerov. Žiadnu špeciálnu prípravu, ani zvláštne vybavenie. Skôr dobrú náladu a odhodlanie. Ak pridáme radosť z pohybu a dobrý pocit zo seba samého, tak máme vyhrané. Omladíte svoj chrbát a zlepšíme náš život.

Strom Zdravia 2