Krčná chrbtica

Krčná, alebo cervikálna chrbtica je tvorená siedmymi stavcami.

Označujú sa ako C1-C7. Krčná chrbtica je oporou hlavy a šije. Umožňuje a udržuje ich vzpriamenú polohu. Stavec C1 sa označuje i ako atlas. Tento stavec priamo podopiera lebku. Stavec C2 sa nazýva axis. Je to v biomechanickom zmysle čap, okolo ktorého sa otáča atlas. C1 a C2 umožňujú svojou anatomickou stavbou a dokonalou funkčnou súhrou otáčavý pohyb hlavy a krku.

Krčná chrbtica je veľmi namáhaná a exponovaná časť chrbtice.

Krčná chrbtica je nesmierne pohyblivá a je prakticky počas celého dňa v permanentnom pohybe. Táto permanentná záťaž má za následok rýchle a predčasné opotrebovaniu tejto časti chrbtice so všetkými dôsledkami a následkami.

Krčná chrbtica býva často zdrojom výrazných zdravotných problémov a ťažkostí.

Je to práve tá časť chrbtice, ktorá býva zdrojom významných klinických a subjektívnych ťažkostí.

Typickým príznakom postihnutia krčnej chrbtice je jej funkčná blokáda.

Prejavuje sa skrátením svalov na jednej strane krku a paralelnou blokádou stavcov vo fixnej polohe. Blokádu často sprevádza vychýlená, alebo vytiahnutá poloha pleca. Blokáda je sprevádzaná nepríjemnou bolesťou. Každý i minimálny pohyb je veľmi bolestivý. Pohyb je výrazne obmedzený, niekedy pre prudkú bolesť až nemožný. Bolesť sa často prenáša do šije.

Vzniká takzvaný cervikokraniálny syndróm.

V nezriedkavých prípadoch sa bolesť prenáša do ramena  a celej ruky. Býva sprevádzané bolesťou a svalovým napätím. Bolesť často vyžaruje do celej hornej končatiny. V horších prípadoch býva spojené s tŕpnutím a mravenčením v prstoch a stratou citlivosti v niektorých častiach ruky. Je to veľmi nepríjemný a bolestivý stav.

Označuje sa ako takzvaný cervikobrachiálny sndróm.

Pri poškodení krčnej chrbtice a kontrakcii jej svalstva dochádza často k skráteniu trapézových svalov v oblasti chrbta a ich následnému stiahnutiu . Napätie svalov z prednej časti hrudníka sa tak prenáša na zadnú stranu. Následkom je bolesť, strata hybnosti a funkcie a únava. Lézie krčnej chrbtice sú časté a závažné zdravotné problémy. Vyžadujú si dlhodobú a systematickú liečbu. Vyžadujú si kľudovú a režimovú liečbu. Často musia byť dlhodobo podávané lieky proti bolesti a na uvoľnenie svalových spasmov a kontraktúr. Poškodenie krčnej chrbtice býva niekedy spojené i s nepríjemným pískaním, či hučaním v ušiach, alebo silnými závraťmi.

Strom Zdravia 2