Ako liečiť bolesti chrbta

Bolesti chrbta si vyžadujú komplexný a profesionálny prístup a liečbu.

Bolesť chrbta môže mať viaceré príčiny. Kvalitná a dôkladná diagnostika je základný kameň úspešnej a efektívnej liečby. Bolesti chrbtice vyžadujú návštevu lekára a potrebné odborné vyšetrenie. Erudovaný a skúsený praktický lekár je dostatočne kompetentný na to, aby vykonal vstupné vyšetrenie a dôkladne zvážil a naplánoval ďalšie potrebné vyšetrenia.

Lekár indikuje vhodnú liečbu, ktorá zodpovedá vášmu aktuálnemu stavu.

Praktický lekár pozná dobre váš celkový stav. Dokáže správne posúdiť, aký typ liečby je pre vás optimálny. Pozná všetky lieky, ktoré užívate, pozná vašu anamnézu i históriu vášho ochorenia. Pozná tiež vaše prípadné liekové alergie a liekové interakcie s inými užívanými liekmi. Pokiaľ diagnostika liečba u praktického lekára neprináša požadované výsledky, praktický lekár vás odošle na špecializované odborné vyšetrenia. Najčastejšie vaše kroky smerujú k neurológovi, alebo ortopédovi. V ľahších prípadoch k fyziatrovi. Pokiaľ sa preukáže zápalový pôvod ťažkostí, tak kroky pacienta smerujú k reumatológovi. Títo odborní lekári vo väčšine prípadov doplnia diagnostiku o ďalšie presne indikované vyšetrenia. Predovšetkým RTG vyšetrenia, alebo vyšetrenia comuterovou tomografiou- CT, alebo magnetickou rezonanciou -MRI. Pomocou týchto vyšetrení získajú ucelený a komplexný obraz o vašom zdravotnom stave. Na základe toho vedia správne zvoliť liečbu i definovať ďalšiu prognózu. Vo väčšine prípadoch postačuje konzervatívna a rehabilitačná liečba.

Nemálo pacientov vyžaduje i hospitalizáciu a potrebnú infúznu liečbu.

V indikovaných prípadoch a v prípadoch, kedy doterajšia liečba zlyháva prichádza na rad i operačná liečba. Operácie chrbtice sa vykonávajú na neurochirurgických klinikách.

V dnešnej dobe máme k dispozícii široký výber účinných, a bezpečných liekov.

Liečba chrbtice je vo väčšine prípadov dlhodobá. Trvá týždne až mesiace. Bezpečnosť a dobrá znášanlivosť týchto liekov je preto základným predpokladom úspešnej liečby. Ľahšie a krátkotrvajúce bolesti chrbta riešia mnohí pacienti tým, že si zakúpia voľnopredajné lieky. Niekedy bolesť po pár dňoch odíde. Pokiaľ sú bolesti intenzívnejšie a opakujú sa v intervaloch, prichádzajú na rad lieky, ktoré sú na lekársky predpis. Ich výber a dávkovanie určuje lekár. Prísne individuálne a cielene. Prevažujú nesteroidné antiflogistiká, alebo v skratke NSA. Kombinujú sa často s takzvanými myorelaxanciami. To sú lieky na uvoľnenie svalového napätia a svalových spasmov. V prípade, keď je potrebná silnejšia a účinnejšia lôiečba, môžu sa pridávať analgetiká a lieky na neuropatickú bolesť. Ťažšie stavy vyžadujú často i použitie kortikoidných preparátov. Liečba sa môže doplňovať i antidepresívami a antiepileptikami. Neurológovia a ortopédi často podávajú i priame obstreky bolestivých oblastí. Obstreky môžu byť selektívne, zamerané na presne určené miesto, alebo zvodové, ktoré sú určené na tlmenie bolesti v určitej oblasti tela. Napríklad lumbálny epidurálny obstrek, alebo blokády medzistavcových kĺbov. Príkladom selektívnych obstrekov je napríklad selektívny koreňový obstrek.

Konečnou stanicou liečby je chirurgická liečba.

Operácia chrbtice je náročný neurochirurgický zákrok. Vyžaduje dlhodobú rekonvalescenciu. Niektoré pacienti vyhľadávajú i alternatívne formy liečby bolesti chrbtice. Napríklad homeopatiu, akupunktúru, alebo jogu. Niektorí uprednostňujú masáže a fyzikálnu liečbu. Samoliečba môže zlyhať. Samoliečba býva niekedy zdrojom komplikácií. Býva i stratou času, ktorý sa môže podpísať nad progresívnym zhoršovaním stavu. Ten čas môže chýbať. Bývame svedkami toho, že pacient príde k lekárovi až vo fáze ťažkých a ireverzibilných zmien a poškodení. My odporúčame na prvom mieste dôkladné odborné vyšetrenie a diagnostiku.

Strom Zdravia 2