Postihnutie miechy

Odborne sa nazýva myelopatia.

Označuje akékoľvek problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú miechy. Myelopatia je všeobecné označenie pre poškodenie a postihnutie miechy. Neoznačuje konkrétnu príčinu. Tých môže byť niekoľko. U starších ľudí sú to na prvom mieste chronické degeneratívne zmeny. Pokiaľ toto poškodenie dosiahne určitý stupeň, vyvoláva tvorbu kostných výrastkov. Najčastejšie a najvýraznejšie sa to prejavuje v oblasti krčnej chrbtice. Výrastky môžu tlačiť na miechu a vyvolať vážne zdravotné ťažkosti. Najčastejšou komplikáciou je bolesť. Komplikáciou sú i strata citlivosti a porucha rovnováhy a koordinácie.

Najčastejšou príčinou poškodenia miechy je stenóza, teda zúženie miechového kanála.

Základom tohto ochorenia je zúženie miechového kanála. V miechovom kanáli je uložená miecha. Toto zúženie má za následok tlak na nervové korene, ktoré vychádzajú z miechy otvormi medzi stavcami. Výsledkom je prudká a intenzívna bolesť. Bolesť môže vyžarovať do vzdialených oblastí tela. Citlivosť býva narušená.

V klinickom obraze prevažuje bolesť a strata citlivosti.

Odborníci popisujú častý vznik takzvaných vrodených stenóz. Úloha dedičnosti sa stále intenzívne skúma. Stenóza vzniká zväčšením zadného väzu, ktorý prechádza miechovým kanálom. Kanál býva často zúžený vznikom kostných výrastkov, ktoré mechanicky zužujú miechový kanál.

Myelopatie si vyžadujú presnú a dôslednú diagnostiku.

Diagnostika si často vyžaduje CT , alebo MRI vyšetrenie. To sú presné zobrazovacie vyšetrenia na zistenie rozsahu poškodenia miechy. Podľa nálezu sa určuje liečba i ďalšia prognóza pacienta. Veľkým liečebným problémom sú kostné výrastky. Tie spôsobujú výrazné klinické i subjektívne ťažkosti. Liečba myelopatií patrí do rúk odborného lekára, neurológa. Vyžaduje si dlhodobú a systematickú liečbu. V mnohých prípadoch prichádza na rad i operačná liečba. Poškodenie miechy je nepríjemné, dlhodobé a bolestivé ochorenie.

Strom Zdravia 2