Chrbtica a práca pri počítači

Počítač sa stal v posledných rokoch pevnou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

Väčšina z nás používa stále počítač. Pre veľkú časť ľudí sa stal počítač základným pracovným nástrojom. Pre ostatných zdrojom informácií a zábavy. Prostriedkom na komunikáciu. Počítač, príchod internetu a sociálnych sietí znamenal revolúciu v našich životoch. Život sa zmenil. To, čo sme si pred rokmi nevedeli predstaviť je dnes samozrejmosťou. Firmy, úrady, inštitúcie a celé štáty dnes fungujú na elektronickej komunikácii. Počítačová a internetová gramotnosť  je nevyhnutnou podmienkou pre väčšinu činností. Počnúc zamestnaním..

Deti od útleho veku začínajú pracovať s počítačom.

Prináša to benefity, ale zároveň i riziká. Dôležitá výzva i zodpovednosť. Ako budú vyzerať ich chrbtice za 20 rokov ? Budeme hovoriť o zdravotných rizikách. Ostatné riziká necháme nateraz stranou. Práca  počítačom, znamená prácu s monitorom. Monitor je zobrazovacie médium, ktoré predstavuje významnú senzorickú záťaž.

Ako vyzerá práca pri počítači, v akej polohe ju vykonávame ?

Až na malé výnimky, vykonávame ju v sediacej polohe. Teda sedíme. Sedíme hodinu, dve, tri. Niektoré povolania celý deň. Matematicky vyjadrené, 10 i viac hodín. Ak sa lekár opýta, aký čas strávia jeho klienti pri práci na počítači ?  Aká je odpoveď ? Nezriedka robia doslova od rána do večera. Často plnia veľmi náročné a termínované úlohy. Idú na doraz, sú donútení úplne vybičovať  sily i zmysly. Výsledok ? Podlomené zdravie. Chrbtica, zrak, psychika. Zostaneme pri chrbtici.

Chrbtica je pri práci s počítačom veľmi namáhaná a ohrozená.

Chrbtica je preťažená a unavená. Svalstvo býva  často postihnuté silnými spasmami. Telo musí vyvinúť obrovské úsilie, aby sa udržalo vo vzpriamenej polohe. Ak stuhne horná časť chrbtice, obmedzí sa hybnosť v pleciach. Plecia sa unavia, záťaž sa prenáša na ramená. Odtiaľ na ruky. Výsledkom môže byť až syndróm karpálneho tunela ako sprievodná komplikácia spôsobená prácou na klávesnici. Ak už musíme hodiny sedieť, skúsme urobiť všetko preto, aby sme sedeli správne.

Venujme pozornosť správnej ergonómii.

Správny stôl, správna stolička a dostatočné osvetlenie môžu výrazne pomôcť našej chrbtici. Pozor na stres a únavu ! Stres a únava sa ukladajú v priečne pruhovanom svalstve chrbtice. Chrbtica reaguje stuhnutím a bolesťami. Bolesti krku, pliec a chrbta spolu s bolesťami hlavy a očí sú varovným príznakom zhoršeného zdravotného stavu.

Celodenná práca pri počítači  znamená nedostatok pohybu a telesnej aktivity.

Platíme daň za pokrok. Snažme sa, aby tá daň bola čo najmenšia. Začnime od detí. Nezabúdajme, že ich telesná schránka sa vyvíja. Mala by sa vyvíjať rovnomerne. K tomu je potrebné dostatočné množstvo pohybu a fyzickej aktivity. V dospelosti pokračujme v tomto nastúpenom trende. Vždy myslime na svoje zdravie a chrbticu. Vždy, keď sedíme pri počítači, nezabúdajme pritom ani na chrbticu.

Strom Zdravia 2