Počítače a chrbtica

Počítač sa stal v posledných rokoch pevnou a neodmysliteľnou stránkou nášho života.

Drvivá väčšina z nás používa počítač. Pre veľkú časť ľudí sa stal počítač základným pracovným nástrojom. Pre tých ostatných zdrojom informácií, zábavy, prostriedkom na komunikáciu. Používanie počítača, príchod internetu a sociálnych sietí znamenal revolúciu v našich životoch. Život sa zmenil. To, čo sme si pred rokmi nevedeli predstaviť, je dnes samozrejmosťou. Firmy, úrady, inštitúcie a celé štáty dnes fungujú na elektronickej komunikácii. Za pár rokov bude počítačová a internetová gramotnosť  nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek činnosti a zamestnania.

Deti od útleho veku začínajú pracovať s počítačom.

Prináša to mnohé významné benefity a výhody, ale prináša i riziká. To je výzva i zodpovednosť. Ako budú vyzerať ich chrbtice za 20 rokov ? Budeme teraz hovoriť o zdravotných rizikách. Tie ostatné riziká necháme nateraz stranou. Práca  počítačom, znamená prácu s monitorom. Monitor je zobrazovacie médium, ktoré predstavuje významnú senzorickú záťaž.

Ako vyzerá práca pri počítači, v akej polohe ju vykonávame ?

Až na malé výnimky, vykonávame ju v sediacej polohe. Teda sedíme. Sedíme hodinu, dve, tri. Niektoré povolania celý deň. Matematicky vyjadrené, 10 i viac hodín. Ako lekár sa často pýtam, aký čas strávia niektorí moji klienti pri práci na počítači ?  Nezriedka robia doslova od rána do večera. V prípade niektorých firiem  plnia veľmi náročné a termínované úlohy. Idú na doraz, sú donútení úplne vybičovať svoje sily i zmysly. Výsledok ? Zničené zdravie. Chrbtica, zrak, psychika. Zostaneme pri chrbtici.

Chrbtica je pri práci s počítačom veľmi namáhaná a ohrozená telesná štruktúra.

Chrbtica je preťažená a unavená. Svalstvo býva  často postihnuté silnými spasmami. Telo musí vyvinúť obrovské úsilie, aby sa udržalo vo vzpriamenej polohe. Ak stuhne horná časť chrbtice, obmedzí sa hybnosť v pleciach. Plecia sa unavia, záťaž sa prenáša na ramená. Odtiaľ na ruky. Výsledkom môže byť až syndróm karpálneho tunela ako sprievodná komplikácia spôsobená prácou na klávesnici. Ak už musíme hodiny sedieť, skúsme urobiť všetko preto, aby sme sedeli správne.

Venujme pozornosť správnej ergonómii.

Správny stôl, správna stolička a dostatočné osvetlenie môžu výrazne pomôcť našej chrbtici. Pozor na stres a únavu ! Stres a únava sa ukladajú v priečne pruhovanom svalstve chrbtice. Chrbtica reaguje stuhnutím a bolesťami. Bolesti krku, pliec a chrbta spolu s bolesťami hlavy a očí sú dostatočným varovným príznakom zhoršeného zdravotného stavu. Je to varovný signál !

Celodenná práca pri počítači  znamená nedostatok pohybu a telesnej aktivity.

Platíme daň za pokrok. Snažme sa, aby tá daň bola čo najmenšia. Začnime od detí. Nezabúdajme, že ich telesná schránka sa vyvíja. Mala by sa vyvíjať rovnomerne. Na to je potrebné dostatočné množstvo pohybu a fyzickej aktivity. V dospelosti pokračujme v tomto programe. Vždy myslime na svoje zdravie a svoju chrbticu. Vždy, keď sedíme pri počítači, venujme pozornosť i svojmu zdraviu. Nestrácajme to zo zreteľa.

Strom Zdravia 2