Ako čistiť vodu

V posledných rokoch sme svedkami explózie novej výstavby domov a bytov.

Rovnako i rozsiahlej rekonštrukcie veľkého množstva starších domov. Nové byty a domy rástli doslova ako huby po daždi. Prudký nárast výstavby sprevádza i stále väčšia ekologická záťaž.

Stále väčšia koncentrácia ľudí znamená viac odpadu i viac spotrebovanej vody.

To stavia pred nás novú výzvu. Aplikovať dokonalú, modernú a efektívnu technológiu čistenia odpadových vôd. Technológiu, ktorá spĺňa ekologické i ekonomické kritériá. Výrazným krokom vpred je možnosť aplikácie domových čistiarní odpadových vôd. Veľkým benefitom je ich dnešná cenová dostupnosť pre bežného stavebníka. Priame obstarávacie náklady sú nízke. Efektivita vysoká, návratnosť zaručená. Dovoľuje to prakticky každému stavebníkovi inštaláciou domovej čistiarne odpadových vôd realizovať potrebný krok pri ochrane životného prostredia a šetrnom hospodárení s vodou. Domáce čistiarne odpadovej vody zabezpečujú vysokú kvalitu vyčistenej vody. Pracujú s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Manipulácia s nimi je jednoduchá, nenáročná a účelná.

Vysoká kvalita vyčistenej vody umožňuje jej opätovné použitie ako plnohodnotnej úžitkovej vody.

Domáce čistiarne odpadových vôd majú dnes veľmi dlhú životnosť pri plnom výkone a zachovanej kvalite čistenia vody. Tvorba kalu je nízka, pri bežných rodinných domoch stačí odčerpať vzniknutý kal 2 až 3 krát ročne. Použitie domácich čistiarní odpadových vôd by sa malo postupne stať základným štandardom pri výstavbe nových rodinných domov. Znamenalo by nemalý ekonomický i ekologický prínos.

Strom Zdravia 2