Chrbtica a nadváha

Nadváha a obezita sú civilizačné ochorenia.

Nadbytočnú váhu musí nosiť chrbtica. 24 hodín denne a 365 dní v roku. To už je nejaká námaha ! Výskyt nadváhy a obezity v populácii  sa neustále zvyšuje. Nedostatok pohybu a telesnej aktivity a nadmerný príjem kalórií nám vystavil svoj účet. Svoju negatívnu úlohu zohráva i stres a nekvalitná priemyselná strava, ktorú denne konzumujeme.

Počet obéznych ľudí neustále rastie.

Obezita začína už v detskom veku. Následky sú katastrofálne. Nadváha a obezita sú významným rizikovým faktorom pri vzniku srdcovocievnych a metabolických ochorení. Podpisujú sa po náhle cievne mozgové príhody i infarkty myokardu. Významne sa podpisujú pod onkologické ochorenia. Významnou mierou sa podpisujú i pod devastáciu pohybového aparátu. Kostí, kĺbov i svalov. Chrbtica nie je výnimkou.

Chrbtica veľmi trpí nadváhou a obezitou !

Nadmerná váha stláča medzistavcové platničky. Pri každom pohybe musí chrbtica vyrovnávať a podopierať podstatne väčšiu váhu. Následkom je poškodenie svalov v dôsledku ich nadmerného preťažovania. Svaly sa vyvíjajú nerovnomerne. Niektoré rastú a mohutnejú nadmerne, iné v raste zaostávajú a slabnú. Výsledkom je nerovnováha. Tá sa prenáša na nižšie uložené kĺby. Na koxy, kolená a členkové kĺby.

Nadváha obmedzuje schopnosť pohybu, zhoršuje a obmedzuje hybnosť tela a celkovú telesnú kondíciu.

Zhoršenou pohyblivosťou sa znižuje výdaj energie. Pohyb je stále ťažší, telesná váha naďalej narastá v dôsledku zhoršujúcej sa bilancie medzi príjmom a výdajom energie. Spaľovanie tukov sa zhoršuje. Kruh sa uzatvára. Zdravotné problémy narastajú. Priamym dôsledkom nadváhy býva bolesť. Bolesť kĺbov i bolesť chrbtice.

Bolesť chrbta je dôsledkom nadmerne záťaže.

Nadmerne sa namáhajú kĺby i svaly. Postupne dochádza k poškodeniu mäkkých tkanív. Obézni ľudia sú nepohybliví. Každý pohyb je spojený s problémami a časti i bolesťami. Logicky z toho vyplýva jednoduché a jasné pravidlo.

Zhoďte kilá, šetrite chrbát !

Každý z nás chce mať kvalitný život. Základnou podmienkou zdravého a kvalitného života je schopnosť pohybu. Pohyb zabezpečuje pohybový systém. Pokiaľ chceme udržať náš pohybový systém v dobrej kondícii a potrebnej výkonnosti, tak musíme šetriť naše kĺby, kosti, svaly a chrbticu. Najlepšie im pomôžeme tým, že ich nebudeme preťažovať a poškodzovať našou vlastnou nadváhou.

Strom Zdravia 2