Hrudná chrbtica

Hrudná, alebo torakálna chrbtica je najdlhšia časť chrbtice.

Zložená je z 12 hrudných stavcov, ktoré sa označujú Th1-Th12. Na hrudnú chrbticu sa upínajú rebrá. Výnimkou sú posledné dva páry dolných rebier, ktoré sa zvyknú nazývať i voľné rebrá. Hrudná chrbtica nadväzuje na krčnú chrbticu a smerom dolu pokračuje do bedrovej chrbtice. Hrudná chrbtica sa teda tiahne od krku až ku pásu.

Hrudná chrbtica má pomerne obmedzený rozsah hybnosti a pohybu.

V pohybe mu anatomicky bránia rebrá a pevná vzájomná fixácia hrudných stavcov. Biomechanika hrudnej chrbtice sa funkčne odlišuje od krčnej chrbtice. Predovšetkým v zmysle celkovej pohyblivosti a hybnosti.

Základným prejavom postihnutia hrudnej chrbtice je spazmus v oblasti lopatiek.

Vzniká ako následok silného napätie v oblasti medzi lopatkami. Chrbtové svaly reagujú na silné napätie vznikom svalového spazmu, ktorý je spojený so silnou bolesťou až dotykovou citlivosťou.

Bolesť hrudnej chrbtice vzniká často náhle.

Vzniká ako následok prudkého dynamického pohybu. Na poškodenie a napätie svalov reaguje chrbtica spazmom  a zablokovaním. Následkom je znehybnenie celej postihnutej časti. Významným príznakom poškodenia hrudnej chrbtice je bolesť.  Bolesť môže byť tlaková, alebo rezavá. Môže prichádzať v atakoch, alebo môže byť i trvalá. Bolesť môže byť teda akútna, alebo i chronická.

Bolestivosť je veľmi často viazaná na dýchacie exkurzie.

To je typický sprievodný jav postihnutia hrudnej chrbtice. Viaže sa na nádych a výdych. Dôvodom je fixácia hrudných stavcov s rebrami. Táto bolesť je veľmi nepríjemná a intenzívna. Znamená veľkú záťaž pre poškodený organizmus. Znamená veľké utrpenie a výrazné zníženie kvality života. Pracovná spôsobilosť a výkonnosť prudko klesá. Bolesti sú intenzívne, často nedostatočne reagujú na liečbu. Bolesť je prakticky trvalá, neumožňuje v bolestivom štádiu ani minimálnu fyzickú aktivitu. Vyžaduje často práceneschopnosť a intenzívnu konzervatívnu liečbu.

Klinický stav pacienta je problematický, subjektívne prežívanie veľmi nepríjemné.

Následkom je strata radosti zo života a opakované návštevy lekárov. Ak chceme minimalizovať riziko vzniku týchto stavov, musíme klásť dôraz na dôkladnú a systematickú prevenciu.

Prevencia spočíva v systematickom a cieľavedomom posilňovaní svalového aparátu.

Cieľom je zvýšenie pružnosti a zlepšenie hybnosti hrudnej chrbtice. Základným nástrojom je pravidelný pohyb a telesná aktivita.

Strom Zdravia 2