Dornova metóda liečby chrbtice

Dornova metóda je veľmi jednoduchá a účinná forma liečby bolestivej chrbtice.

Je to zároveň nenáročná, šetrná a bezpečná metóda. Vo svojej podstate ide o jednoduchú manuálnu metódu. Používa sa predovšetkým na liečbu bolestí chrbtice. Ale nielen tam. Používa sa i pri bolestiach kolien, či bedrových kĺbov. Používa sa i pri tenisových lakťoch, alebo pri skolióze, či hyperlordóze chrbtice. Dornova metóda sa v praxi často kombinuje s Breussovou masážou. Breussova masáž vyrovnáva statiku tela a končatín.

Podstatou Dornovej metódy liečby chrbtice je uvoľňovanie blokády a tým i bolestí v postihnutých oblastiach chrbtice.

Dornova metóda pomáha liečiť bolesti, uvoľňovať blokády a tým vyrovnávať statiku celého ľudského skeletu. Otcom tejto myšlienky bol nemecký terapeut Dieter Dorn. Metóda sa postupne rozšírila do celého sveta a našla si veľa svojich obdivovateľov. Pre jej jednoduchosť a úspešnosť. Dornova metóda si vyžaduje komplexný prístup. Dôležitý je nielen stav chrbtice a kĺbov, ale i celkový zdravotný stav a životný štýl pacienta. Jeho spôsob stravovania, jeho duševné zdravie, vystavenie stresom, či iné pridružené ochorenia.

Dôležitou súčasťou liečby je vyšetrenie dĺžky končatín a chrbtice.

Veľa bolestivých stavov chrbtice má svoju primárnu príčinu v narušení jej statiky. Narušená statika má za následok rozdielnu dĺžku dolných končatín. Tento jav sa vyskytuje pomerne často a nie je mu pripisovaná potrebná pozornosť a dôležitosť. Pre liečbu je vždy dôležité poznať nájsť primárnu príčinu vzniku ťažkostí. To je kauzálny a komplexný prístup. Dornova metóda pomáha riešiť tieto stavy. Vykonáva sa v stoji, v sede i v ľahu. Dornova metóda znamená naprávanie stavcov a kĺbov jemným manuálnym tlakom. Pri náprave ide o návrat stavcov a kĺbov do ich pôvodnej fyziologickej polohy. Náprava sa vykonáva manuálnym kyvadlovým pohybom opačnej ruky, alebo nohy. Tento typ pohybu uvoľňuje svalstvo chrbtice a uvoľňuje vzniknuté bolestivé blokády. To pomáha ich odblokovaniu a tým  zbavuje pacienta bolestí. Metóda je šetrná a prirodzená. Neohrozuje pacienta a prináša potrebnú úľavu od nepríjemných bolestí chrbtice.

Strom Zdravia 2