Domácnosť a chrbtica

Domáce práce môžu predstavovať nemalú záťaž pre našu chrbticu.

V extrémnych prípadoch sa môžu stať takmer pohromou. Počas vykonávania domácich prác treba myslieť i na vlastnú chrbticu. Domáce práce sa môžu významnou mierou podpísať pod vznikom mnohých zdravotných problémov. Domáce práce sú veľmi častou, takmer každodennou činnosťou. Chrbtica pritom trpí a to bez toho, aby sme si to poriadne uvedomili. Zvyčajne až nastupujúce zdravotné problémy nás upozornia i na túto súvislosť.

Domáce práce vykonávame takmer každý deň, v tom môže byť problém.

Opatrnosť je preto namieste. Systém domácich prác a ich stereotypy by mali byť rozumné a premyslené. Tempo a intenzita domácich prác by mali zodpovedať našim časovým a zdravotným možnostiam. Neprimerané úlohy a neprimerane vysoké tempo môžu negatívne ovplyvniť i našu chrbticu. Teda, žiadna dramatická nárazovosť. Skôr dlhodobý a premyslený systém domácich prác. Bez naháňania, bez stresu. Bez prehnaného tempa. Napríklad v čase pre Vianocami.. Možno začať trošku skôr ako šturmovať posledný deň. To je priama cesta k bolestivej a zablokovanej chrbtici pár hodín pred Vianočnou večerou..

Každá domácnosť si vyžaduje prácu a starostlivosť.

Vykonávajú ich väčšinou ženy. Tým viac trpí aj ich chrbtica. Väčšina ťažkostí s chrbticou, ktoré majú pôvod v domácich prácach vzniká práve u nežnejšieho pohlavia. Varenie, pečenie, žehlenie, či ustielanie postele. Vysávanie, umývanie, alebo čistenie podlahy. Pranie, umývanie okien, či manipulácia s nábytkom. To sú najčastejšie domáce práce. Robíme ich postojačky, pokľačiačky, či v predklone. Chrbtica sa ohýba na všetky strany. Je vystavená opakovanej mechanickej záťaži. Následkom sú postupné deformačné zmeny a s nimi súvisiace funkčné problémy. Priebeh je individuálny. Závisí od mnohých faktorov. Od stavu chrbtice, jej hybnosti a intenzity záťaže. Domáce práce sú často zdrojom opakovaných a časom i chronických bolestí chrbtice.

Chlad a neúmerná mechanická záťaž môžu byť pre chrbticu vražednou kombináciou..

Samozrejme, obrazne. Nie sme ďaleko od pravdy. Predovšetkým čistenie okien, či leštenie podlahy môže znamenať bezprostredné nebezpečenstvo. Otvorené okná, chlad, prievan, odkrytý a spotený chrbát môžu byť predzvesťou nepríjemných komplikácií. Pár hodín po skončení práce sa začne ozývať chrbát. Bolesti neustupujú, naopak stále gradujú. Najprv pri pohybe, neskôr i v pokoji. Tento problém sa zvykne sa opakovať. Časom sa môže zhoršovať a zintenzívňovať.

Chrbtica si vyžaduje našu pozornosť a ochranu.

Týka sa to i domácich prác. Naoko nevinná činnosť. Následky nesprávnych stereotypov môžu byť veľmi nepríjemné a dlhodobé. Domáce práce sú každodenná rutinná činnosť. Potrebná, dôležitá a užitočná. Všetko má svoje racionálne limity. Jedným z nich je i naša chrbtica. Je to náš najdôležitejší a nenahraditeľný pomocník.

Strom Zdravia 2