Chrbtica a domáce práce

Domáce práce môžu byť nemalou záťažou pre našu chrbticu.

V extrémnych prípadoch sa môžu stať doslova pohromou. Preto je treba i počas vykonávania domácich prác myslieť i na svoju vlastnú chrbticu. Domáce práce sa môžu významnou mierou podpísať pod vznik mnohých zdravotných problémov a ťažkostí. Už len preto, že domáce práce sú veľmi častou, dá sa povedať, že každodennou činnosťou. Chrbtica trpí, bez toho, aby sme si to uvedomili. Zvyčajne až nastupujúce zdravotné problémy nás upozornia na túto súvislosť.

Domáce práce vykonávame každý deň, v tom môže byť problém !

Opatrnosť je preto viac ako namieste. Systém domácich prác a stereotypy domácich prác by mali byť rozumné a premyslené. Tempo a intenzita domácich prác by mali zodpovedať našim časovým a zdravotným možnostiam. Neprimerané úlohy a neprimerane vysoké tempo môžu negatívne ovplyvniť i našu chrbticu. Teda, žiadna dramatická nárazovosť. Skôr dlhodobý a premyslený systém domácich prác. Bez naháňania, bez stresu, bez prehnaného tempa. Napríklad v čase pre Vianocami.. Možno začať trošku skôr ako šturmovať posledný deň. Priama cesta k bolestivej a zablokovanej chrbtici pár hodín pre Vianočnou večerou..

Každá domácnosť si vyžaduje prácu a starostlivosť.

Vykonávajú ich väčšinou ženy. Tým viac trpí aj ich chrbtica. Väčšina ťažkostí s chrbticou, ktoré majú priamy koreň v domácich prácach vzniká práve u nežnejšieho pohlavia. Varenie, pečenie, žehlenie, či ustielanie postele. Vysávanie, umývanie, alebo čistenie podlahy. Pranie, umývanie okien, či manipulácia s nábytkom. Najčastejšie domáce práce. Robíme ich postojačky, pokľačiačky, zohnutí, či predklonení. Chrbtica sa ohýba na všetky strany. Je vystavená opakovanej mechanickej záťaži. Následkom sú postupné deformačné zmeny a funkčné problémy. Priebeh je individuálny. Závisí od mnohých faktorov. Od stavu chrbtice, jej hybnosti a intenzity záťaže. Domáce práce sú často zdrojom chronických a opakovaných bolestí chrbtice.

Chlad a neúmerná mechanická záťaž môžu byť pre chrbticu až fatálnou kombináciou.

Samozrejme, myslíme to obrazne. No, nie sme až tak ďaleko od pravdy. Predovšetkým čistenie okien, či leštenie podlahy môže znamenať bezprostredné nebezpečenstvo. Otvorené okná, chlad, prievan, či odkrytý a spotený chrbát môžu byť predzvesťou katastrofy. Pár hodín po skončení práce sa začne ozývať chrbát. Bolesti neustupujú, naopak. Začnú sa zintenzívňovať. Najprv pri pohyboch, neskôr i v pokoji. Veľmi častý zdravotný problém. Zvykne sa opakovať. Časom sa môže zhoršovať a zintenzívňovať.

Chrbtica si vyžaduje našu pozornosť a ochranu.

Týka sa to i domácich prác. Naoko nevinná činnosť. Následky nesprávnych stereotypov nemusia byť až také nevinné. Domáce práce sú každodenná rutinná činnosť. Potrebná, dôležitá a užitočná. No, majú svoje limity. Jedným z nich je i naša chrbtica. Je to náš najdôležitejší pomocník, to si treba uvedomiť. Preto, treba vždy myslieť i na ňu.

Strom Zdravia 2