Ozónoterapia chrbtice

Bolesti platničiek predstavujú veľmi nepríjemnú zdravotnú komplikáciu.

Práve medzistavcové platničky sú tým problémovým miestom chrbtice, z ktorého v mnohých prípadoch vychádzajú prudké, až neznesiteľné bolesti. Mnohí z nás poznajú tento problém. Poškodená medzistavcová platnička znamená pre pacienta bolesti, obmedzenú mobilitu a výrazný pokles kvality života. Pacienti s poškodenými platničkami intenzívne navštevujú lekárov.

Poškodenie platničiek vzniká postupným starnutím a degeneráciou, ale i akútne. Dlhodobým preťažovaním a neprimeranou záťažou, niekedy i prudkým a neopatrným pohybom.

Poškodenie môže byť ľahšie. Hovoríme o takzvanej protrúzii disku. Väzivový pletenec platničky nie je ešte roztrhnutý. Pokiaľ k tomu príde a časť vnútorného obsahu platničky sa vytláča von, hovoríme už o hernii discu. A to je už veľmi nepríjemná a bolestivá komplikácia. Dislokovaná platnička tlačí na blízke nervové korene. Dráždením nervových koreňov vzniká prudká bolesť. Poškodenie platničiek môže vzniknúť na ktoromkoľvek mieste chrbtice. Najexponovanejšou časťou je oblasť driekovej chrbtice. Práve táto časť chrbtice je najviac namáhaná.

Poškodenie medzistavcovej platničky, či už protrúzia, alebo hernia spôsobuje nielen bolesti, ale i zápal a opuch tkaniva.

Mechanickým dráždením dochádza k lokálnemu opuchu a zmenám prekrvenia. Podráždené nervy spôsobujú kontraktúru svalstva, ktoré sa týmto reflexným obranným reflexom snaží fixovať chrbticu v ochrannej polohe. Kontraktúra svalov spôsobuje ďalšie dráždenie a stlačenie poškodeným nervových koreňov. Kruh sa uzatvára. Bolesti sú stále intenzívnejšie.

Stav si vyžaduje rýchlu a efektívnu liečbu.

V mnohých prípadoch to býva problém. Začína sa konzervatívnou liečbou. Antiflogistikami, myorelaxanciami i analgetikami. V niektorých ľahších prípadoch prináša konzervatívna liečba postupnú úľavu. V tých lepších prípadoch.. Žiaľ, nie vždy je to tak. Konzervatívna liečba sa kombinuje s lokálnou liečbou, rehabilitáciou, magnetoterapiou, či akupunktúrou. Liečba je individuálna, i jej výsledky sú vždy individuálne. Dĺžka a forma liečby sú od pacienta k pacientovi odlišné. V problematických prípadoch používajú neurológovia a ortopédi aj miniinvazívne metódy, pri ktorých aplikujú liečivá priamo k poškodenému miestu.

Priama aplikácia ozónu je nová inovatívna forma miniinvazívnej liečby bolestí z poškodených platničiek.

Neaplikujú sa teda liečivá, ale ozón. Ozón sa aplikuje priamo k poškodenému miestu chrbtice. Biologický a liečebný účinok podávaného ozónu závisí od jeho koncentrácie. Aplikácia ozónu spúšťa oxidačné reakcie, ktoré vedú k utlmeniu zápalu a opuchov a tým i zmierneniu bolestí. Dochádza k zlepšeniu prekrvenia a tým i útlmu bolestí. Liečba ozónom nemá ešte dlhú tradíciu. Predstavuje jednu z foriem miniinvazívnej liečby poškodených medzistavcových platničiek. V mnohých prípadoch môže priniesť pozitívny liečebný efekt i úľavu pre pacienta.

Strom Zdravia 2