Stavce a medzistavcové platničky

Chrbtica sa anatomicky delí na päť častí.

Chrbtica má za normálnych okolností štandardne 33 stavcov.

Samozrejme, individuálne anatomické odlišnosti existujú. Stavce sú navzájom odpružené medzistavcovými platničkami. Tie vypĺňajú priestor medzi jednotlivými stavcami. Otvormi medzi stavcami prechádzajú nervové korene, ktoré vychádzajú z miechy a pokračujú do celého tela.

Všetky stavce sa navzájom odlišujú svojou anatomickou stavbou.

Stavce nie sú rovnaké. Zapadajú do sebe a chránia miechu, ktorá je uložená v miechovom, alebo spinálnom priestore. Biomechanika stavcov je dokonale vyvinutá tak, aby dokázala vykonávať všetky dynamické pohyby a funkcie. Zároveň spoľahlivo a bezpečne chránia miechu pred potenciálnym mechanickým poškodením.

Chrbtica je fixovaná väzmi, ktoré zabezpečujú rovnováhu sily a pohyblivosti.

Z väčšiny stavcov vychádzajú kostné výbežky. Jeden smeruje dopredu a dva bočné. Limitujú svojou inteligentnou konštrukciou prestrelenie pohybu stavcov v predozadnom smere, čo by mohlo mať za následok poškodenie miechy. Tento prvok predstavuje istú formu bezpečnostného systému. Stred stavca tvorý otvor, takzvaný foramen , ktorým prechádza miecha.

Stavce sú navzájom spojené medzistavcovými platničkami.

Tieto medzistavcové platničky sa nazývajú i fazetové kĺby. Platnička predstavuje niečo ako nárazníkové pásmo medzi stavcami, je to v podstate tlmič, ktorý umožňuje pohyb bez toho, aby dochádzalo k priamemu kontaktu susediacich stavcov.

Medzistavcové platničky majú väzivový obal a vnútorné jadro.

Platnička je tlmič nárazov. Predstavujú spolu vo vertikálnom smere  takmer jednu štvrtinu z celkovej dĺžky chrbtice. Platničky sú pod stálym tlakom a zaťažením. V permanencii sú prakticky celý deň. Podliehajú postupnému opotrebovaniu. V detstve majú vysoký obsah vody. Postupne tento obsah strácajú, zjednodušene povedané vysýchajú. Strácajú pevnosť i pružnosť. Výsledkom je zhoršenie hybnosti vo vyššom veku. Platnička sa môže poraniť, alebo poškodiť. Tento stav býva spojený s dramatickými klinickými a subjektívnymi príznakmi. Dominuje prudká bolesť. Stavce sa trú plochami o seba, funkcia tlmiča sa stráca. Bolesť je intenzívna, často vyžaruje do rôznych častí tela. Stav si vyžaduje intenzívnu liečbu. V krajných prípadoch i operačnú intervenciu.

Poškodenie medzistavcovej platničky je vážny a komplikovaný medicínsky problém !

Miecha prechádza centrálnym chrbticovým kanálom, chránená stavcami, ktoré ju anatomicky uzatvárajú a chránia. Začína v mozgu a končí v hornej časti driekovej chrbtice. Tu začína na jej konci zväzok nervových vlákien, ktorý sa nazýva i chvost, alebo po latinsky cauda equina.

Miecha je centrálna nervová dráha, po ktorej sa prenášajú nervové vzruchy z centrálneho nervového systém do celého tela.

Periférny nervový systém zabezpečuje a kontroluje činnosť všetkých orgánov ľudského tela. Od svalov až po tráviace a močové orgány. Zabezpečuje hybnosť, citlivosť a obranné reflexy. To je dôvod vyžarovania bolestí pri poranení a poškodení chrbtice. Z každej medzistavcovej platničky vychádzajú z miechy malými otvormi jednotlivé nervové korene. Nervové vlákna, ktoré z nich vychádzajú, inervujú príslušné časti tela a jednotlivé orgány.

Strom Zdravia 2