Bolesť chrbta

Bolesť je nepríjemná emócia.

Subjektívne prežívanie bolesti je individuálne. Každý má svoj vlastný prah bolesti. Bolesť dokáže zmeniť život človeka na každodenné peklo. Bolesť výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života. Ovplyvňuje v tom negatívnom zmysle. Život s bolesťou je často neznesiteľný. Ani bolesť chrbta nie je výnimkou.

Bolesť chrbta je asi najčastejšou formou bolesti, s ktorou sa stretávame v klinickej praxi.

Môže byť akútna, teda náhle vzniknutá. Môže byť i chronická, teda dlhodobá. Bolesť je príznak, ktorý vždy skôr, či neskôr dovedie pacienta k dverám lekára.

Akútna bolesť je varovným a poplašným systémom.

Upozorňuje nás na hroziace nebezpečenstvo. Akútna bolesť vzniká napríklad pri zlomenine, alebo akútnom zápale.

Chronická bolesť vzniká ako sprievodný jav onkologických, alebo degeneratívnych procesov.

Chronická bolesť chrbta vzniká často práve ako sprievodný jav degeneratívnych procesov na chrbtici a jej väzivových a svalových  štruktúrach.

Chronická bolesť môže spúšťať  nepríjemnú reťazovú reakciu.

Môže byť spúšťačom závažných zdravotných problémov. Depresie, úzkosti, alebo závažných porúch spánku. Bolesť a chrbtica patria tak nejako spolu. Nepoznám človeka, ktorý by nezažil bolesti chrbta. Bolesť môže byť rôzna. V zmysle intenzity a dĺžky trvania. Môže byť krátka a miera. Môže byť i veľmi silná a dlhodobá. Záleží od konkrétneho stavu a konkrétneho pacienta. Bolesť môže byť nielen intenzívna, ale môže i brániť v pohybe. Niekedy sa spája s horúčkami a zimnicami. Bolestivé miesto je často opuchnuté. Bolí na dotyk, prudko reaguje i na ten najmenší pohyb. Bolesť môže byť lokalizovaná na určitú oblasť chrbta. No bolesť môže vyžarovať i do vzdialenejších oblastí. Najčastejšie do rúk a nôh, alebo do šije. Pri závažných poškodeniach chrbtice je bolesť spojená s poruchami citlivosti v končatinách. Pri poškodení krčnej chrbtice sa môžu objaviť nepríjemné závrate a pískanie v ušiach. Stráca sa svalová sila i hybnosť. Pacient je vyčerpaný, stráca chuť a radosť zo života. Dožaduje sa rýchlej liečby a odstránenia bolesti. Žiaľ, nie vždy je to možné. V komplikovaných prípadoch je liečba pomalá a dlhodobá. Úľava prichádza len pomaly.

Bolestivý stav si vyžaduje nielen správnu liečbu, ale i presnú diagnostiku.

Presné zistenie, čo je príčinou bolestí. Aký je rozsah a stupeň poškodenia. Podľa toho sa stanovuje liečba i ďalšia prognóza. Každá bolesť je sprevádzaná emóciami. Každý vníma svoju bolesť inak.

Lekári musia postupovať komplexne a individuálne.

Svoju úlohu zohráva i faktor veku. Bolesť chrbta na rozdiel od iných foriem bolesti nepostihuje len starších ľudí. Veľmi často postihuje i mladých ľudí v produktívnom veku. Bolesti chrbtice veľmi vážne ovplyvňujú ich každodenný život a fungovanie. Negatívne ovplyvňujú nielen ich kvalitu života, ale i pracovnú výkonnosť. Bolesti berú silu i energiu. Menia zmysel života. Hlavným cieľom človeka trpiaceho bolesťou je , že sa ráno zobudí bez bolestí. To sa stáva jeho najväčšou prioritou. Právom. Logicky, veď práve bolesť je tým, čo mu najviac ovplyvňuje celodenný život.

Strom Zdravia 2