Radikulopatia, poškodenie miechových koreňov

Nervové korene sú vodiče vzruchov medzi miechou a periférnymi časťami ľudského tela.

V prípade porušenia, alebo poškodenia nervového koreňa, dochádza k porušeniu komunikácie medzi miechou a predmetnými časťami tela.

Poškodenie vzniká najčastejšie mechanickým tlakom, alebo zápalom.

Najčastejšie v dôsledku hernie disku, teda vyskočením platničky, alebo následkom niektorého chronického degeneratívneho ochorenia stavcov a chrbtice. Príčinou môžu byť i úrazy a zranenia.

Následkom je nepríjemná a intenzívna bolesť.

Okrem bolesti sú to poruchy citlivosti, slabosť a mravenčenie v rukách, alebo nohách. Vo väčšine prípadov prevažuje v klinickom obraze bolesť a poruchy citlivosti. Slabosť a porucha motoriky je prejavom vážnejšieho poškodenia.

Motorické ťažkosti predstavujú veľmi vážny varovný signál väčšieho a závažnejšieho stupňa poškodenia !

Radikulopatia je nepríjemná a bolestivá neurologická komplikácia. Vyžaduje účinnú liečbu. Podávajú sa lieky proti bolesti a zápalu, doplnené o lieky na uvoľnenie svalových spasmov.

Zásadou je snaha o udržanie dostatočného krvného behu v poškodenej oblasti.

Normálne krvné zásobenie svalov a väzivových štruktúr je predpokladom na zmiernenie ťažkostí spôsobených zapáleným a traumatizovaným nervovým koreňom. Ako cvičenia pri postihnutí nervových koreňov v hornej časti chrbtice s vyžarovaním bolesti do ramien a rúk sa odporúčajú takzvané rotátorové manžety. V prípade dolnej časti chrbtice s vyžarovaním bolesti do dolných končatín sa odporúča podsadzovanie panvy s jednou, alebo oboma nohami. Tiež naťahovanie sedacích a hruškovitých svalov.

Liečba radikulopatie je náročná a vyžaduje trpezlivosť a dobrú spoluprácu pacienta.

Radikulopatia je pomerne častá komplikácia pri ťažšom poškodení chrbtice. Jej problém spočíva vo fenoméne vyžarovania. Vyžarovania bolesti do oblastí, ktoré sami o sebe nie sú poškodené. Strata citlivosti a prípadnej pohyblivosti významne skomplikuje priebeh a úspešnosť liečby.

Strom Zdravia 2