Chrbtica a neuropatická bolesť

Neuropatická bolesť je veľmi nepríjemný a intenzívny druh bolesti.

Často býva spojená so senzitívnymi príznakmi ako je pálenie, brnenie, čí mravenčenie v určitej oblasti tela. Neuropatickú bolesť často sprevádza i takzvaná alodýnia. Alodýnia je vyvolanie bolesti takými stimulmi, ktoré za normálnych okolností bolesť nevyvolávajú. Pacienti v niektorých prípadoch popisujú bolesti v mieste dotyku kože s oblečením, alebo s posteľnou bielizňou.

Neuropatická bolesť je bolesť, ktorá vzniká priamym poškodením nervového systému !

Toto poškodenie sa môže týkať centrálneho i periférneho nervového systému. Podľa toho delíme neuropatickú bolesť na centrálnu a periférnu. Táto bolesť nemá signalizačný ani ochranný charakter. Ide o priamu patologickú bolesť. V prípade chrbtice ide o priame poškodenie nervových vlákien a nervových štruktúr a to buď mechanickým útlakom, alebo prebiehajúcim opuchom ako priamym dôsledkom prebiehajúceho zápalu. Bolesť vzniká buď priamou stimuláciou, ale môže vznikať i spontánne, bez priamej príčiny. Tieto formy sa môžu navzájom kombinovať.

Neuropatická bolesť môže mať rôznu silu a intenzitu.

Jej prežívanie je značne variabilné a individuálne. Môže nasledovať primárne poškodenie nervových štruktúr s časovým odstupom. Tým sa líši od akútneho poškodenia týchto štruktúr. V týchto prípadoch vzniká bolesť okamžite. Môže sa zhoršovať viacerými vonkajšími podnetmi. Napríklad emóciami, stresom, alebo únavou. Lézie chrbtice sú asi najčastejšou príčinou vzniku neuropatickej bolesti. Neuropatická bolesť môže vzniknúť napríklad  i pri poškodení trojklanného nervu, pri úrazoch periférnych nervov, alebo pri poškodeniach miechy. Neuropatia často sprevádza i niektoré chronické metabolické ochorenia ako sú cukrovka, alebo poškodenie pečene.

Diagnostika a liečba neuropatickej bolesti patrí do rúk neurológa.

Neuropatická bolesť vyžaduje dôkladnú a cielenú diagnostiku. Správne a presné stanovenie diagnózy je potrebné pre správne a cielené stanovenie liečby. Liečba je komplexná a individuálna. Liečba si vyžaduje trpezlivý a empatický prístup zo strany lekára. Neuropatická bolesť je veľmi nepríjemný subjektívny stav pre každého pacienta. So všetkými dôsledkami. Telesnými i duševnými. Výsledky liečby sa nedajú očakávať rýchlo. Pacient prežíva subjektívne ťažké obdobie. Neuropatická bolesť sa lieči analgetikami, antikonvulzívami, kortikoidmi i antidepresívami. V špecifických prípadoch i kyselinou thiooktovou, či antiepiletikami.

Strom Zdravia 2