Skolióza chrbtice

Najčastejšie vrodené ochorenie chrbtice.

Najčastejšie  sa zisťuje už v útlom detskom veku. Môžu ju spôsobiť vrodené deformácie chrbtice , viaceré genetické poruchy, nervovo-svalové ochorenia, atrofia svalov, alebo rázštep chrbtice. Tieto príčiny sa potvrdia asi v 20 percentách prípadov ako príčina skoliózy. V 80 percentách prípadov zostáva príčina nezistená. Nemá žiadne priame logické vysvetlenie ani žiadnu priamu zdravotnú príčinu. Nazýva sa preto idiopatická skolióza. Včasná a dôkladná diagnostika v detskom veku dokáže odhaliť výskyt tohto ochorenia.

Najčastejšie sa diagnostikuje medzi 10 až 15 rokom života.

Zriedkavejšie vo vyššom veku. Niekedy sa diagnostika v detstve zanedbá. Skolióza sa zisťuje až v dospelom veku. Nemalo by sa to stávať. Pediatri by mali venovať vrodeným ochoreniam chrbtice patričnú pozornosť. V prípade podozrenia odoslať dieťa na odborné ortopedické vyšetrenie.

Čo je teda skolióza ?

Ako sa prejavuje ? Pokúsime sa to jednoducho vysvetliť. Za normálnych okolností je chrbtica vo vertikálnom smere takmer zvislá priamka. Ak  však zvislá priamka začína mať skôr tvar C, alebo dokonca S, tak sme objavili skoliózu. Skolióza môže mať vrodený charakter. Môže sa vyskytovať u viacerých členov rodiny. Výskyt u žien i mužov je približne rovnaký. Skolióza nie je preto viazaná na konkrétne pohlavie. Existuje však rozdiel v stupni poškodenia. Skolióza u žien býva väčšinou ťažšieho rozsahu s výraznejším sklonom ku komplikáciám. Zakrivenie chrbtice býva u žien výraznejšie a sprevádzané väčšími klinickými ťažkosťami.

Skolióza môže byť tvaru C , alebo tvaru S.

To je jednoduché a schematické delenie. Pri niektorých ťažších typoch skoliózy môže dôjsť k patologickej rotácii chrbtice. Vplyvom prítomnej skoliózy rotuje chrbtice okolo svojej pozdĺžnej osy. Súčasne môže dôjsť k rotácii celého hrudného koša. Výsledkom je rozdielna výška rebier na ľavej a pravej strane. Rebrá na vnútornej strane sa stáčajú k sebe a rebrá na vonkajšej strane sa stáčajú smerom od seba. Výsledkom môžu byť v krajných prípadoch i poruchy dýchania v neskoršom veku.

Vrodená skolióza vzniká na podklade vrodenej deformácie stavcov.

Niekedy môžu byť spojené i s ďalšími anatomickými anomáliami. V najťažších prípadoch môže dôjsť k závažným deformáciám chrbtice ako výsledok nerovnomerného rastu a vývoja chrbtice. Vo väčšine prípadov našťastie prebieha skolióza takmer bezpríznakovo. Často sa nájde ako náhodný nález pri bežnom rutinnom vyšetrení. Nespôsobuje žiadne subjektívne problémy. Zakrivenie chrbtice je minimálne a rast nebýva negatívne ovplyvnený.

Skoliózu najčastejšie a najspoľahlivejšie potvrdí jednoduchá rtg snímka.

Liečba závisí od veku a stupňa poškodenia. Vo väčšine prípadov si nevyžaduje systematickú liečbu. Chirurgická liečba je indikovaná len v nízkom veku, kde nie je rast kostry ešte ukončený.

Aké znaky signalizujú skoliózu ?

Čo by si rodičia mali všímať ? Plecia, ktoré sú v rôznej výške. Telo sa nakláňa na jednu stranu. Jedna ruka sa zdá byť dlhšia ako druhá. Bedrové kosti sú na jednej strane vyššie. Poloha hlavy je naklonená. Ak si všimneme jeden, alebo viac týchto znakov, cesta by mala smerovať k lekárovi. Nepodceňujme skoliózu. Nie je to smrteľné ochorenie. Na skoliózu sa neumiera. Môže však spôsobiť dieťaťu vážne zdravotné i kozmetické problémy. Môže trpieť poruchou rovnováhy a svalovou slabosťou. Handicap na celý život. Vyžaduje si dlhodobú a namáhavú liečbu a cvičenie.

Strom Zdravia 2