Andulačná liečba chrbtice

Andulačná liečba je moderná biofyzikálna metóda.

Je to moderná metóda liečby chronických ochorení. Základom liečby je aplikácia mechanických kmitov v stanovených frekvenciách. Princípom je cielené generovanie predmetných rezonančných kmitov, ktoré ovplyvňujú ľudský organizmus. Kmity pozitívne vplývajú na tkanivá. Predovšetkým na tkanivá pohybového a svalového aparátu.

Príčinou väčšiny chronických ochorení je zlé prekrvenie, respektívne narušený metabolizmus tkanív.

Cieľom andulačnej liečby je pozitívne ovplyvnenie a zlepšenie prekrvenia a metabolizmu tkanív. V tom je základný princíp andulačnej liečby. Stimulácia krvného obehu a stimulácia lymfatickej drenáže. Zlepšuje nielen prekrvenie, ale tým i zásobovanie tkanív  kyslíkom a ostatnými živinami. Pozitívne vplýva na cievny i nervový systém.

Andulácia je jednoduchá a bezbolestná forma terapie.

Bola vyvinutá v Nemecku. Andulácia svojím vplyvom pomáha naštartovať samoliečebné procesy organizmu. Pôsobí priamo na ľudské orgány. Predovšetkým na pohybový a nervový systém. Tiež na krvný a lymfatický obeh. Pôsobenie kmitov zlepšuje a normalizuje funkcie organizmu. Andulačná liečba je veľmi šetrná metóda. Jedinou kontraindikáciou použitia je implantovaný kardiostimulátor. Pozitívne ovplyvňuje fungovanie celého ľudského organizmu, nielen jeho jednotlivých častí.

Andulačná liečba sa môže použiť pri liečbe mnohých chronických ochorení.

Predovšetkým pri liečbe chronických ochorení pohybového systému. Tie stále v našej populácii dominujú. Andulácia zmierňuje bolesti a napätie chrbtového svalstva a dá sa dobre využiť pri chronických a recidivujúcich bolestiach chrbta. Andulácia má pozitívne účinky pri chronických bolestiach kĺbov, svalov i kostí. Pri reumatických a degeneratívnych ochoreniach pohybového systému. Redukuje bolesti hlavy, stavy napätia, redukuje nespavosť a migrény. Pôsobí antistresovo a stabilizuje vegetatívny nervový systém. Zlepšuje látkovú výmenu a podporuje eliminačné a detoxikačné funkcie.

Andulácia je nová a zaujímavá forma podpornej liečby civilizačných ochorení.

Výskyt civilizačných ochorení rastie. Postihujú všetky vekové skupiny. Mnohé majú chronický charakter. Štandardná liečba často nebýva dostatočne efektívna. Ťažkosti pretrvávajú a opakovane sa vracajú. Ľudia hľadajú pomoc a riešenia. Žiadne zázraky sa nedajú očakávať. Liečba týchto ochorení si vyžaduje dlhodobý, systematický a trpezlivý prístup. Andulácia je jednou z podporných metód na zlepšenie zdravotného stavu a elimináciu zdravotných ťažkostí.

Strom Zdravia 2