Hernia discu, alebo vyskočená platnička

Veľmi nepríjemná zdravotná komplikácia.

Spojená s výraznými subjektívnymi ťažkosťami. V popredí je intenzívna bolesť a strata hybnosti i mobility. Vyžaduje intenzívnu liečbu a dlhodobú práceneschopnosť. Hernia disku je niečo, čo by sa dalo nazvať ako akútna neurologická príhoda.

K hernii discu dochádza, keď praskne vonkajší prstenec platničky a vnútorné rôsolovité jadro sa vytláča smerom von.

Ak vonkajší prstenec praskne a jadro sa pretlačí von, môže tým vytlačená hmota tlačiť na miechu a spôsobiť prudkú až neznesiteľnú bolesť spojenú so skutočným utrpením pacienta. To je ten najhorší možný scenár. V ľahších prípadoch tlačí jadro na blízke nervové korene. Následkom je tiež bolesť. Tlak na nervové korene často spôsobuje i poruchy citlivosti. Pri krčnej chrbtici v oblasti krku, ramien a rúk.

Hernia discu môže vzniknúť náhle, akoby z plného zdravia.

Napríklad pri manipulácii s ťažkým bremenom. Hernia môže vzniknúť i pomaly postupným opotrebovaním vonkajšieho prstenca platničky. Riziko vzniku zvyšuje sedavé zamestnanie s chybným držaním tela. Svoju úlohu zohráva i starnutie, nedostatok telesného pohybu a normálne fyziologické opotrebovanie. Hernia discu predstavuje ireverzibilnú organickú zmenu. Pôvodný stav sa ani tou najlepšou liečbou už nedá dosiahnuť.  Cieľom liečby je obnova normálneho krvného zásobenia svalov a mäkkých tkanív chrbtice. Zmenšuje sa tak opuch a tým i tlak na zasiahnuté a zapálené nervové korene. Súčasťou liečby je intenzívna liečba bolesti. Táto liečba umožňuje pacientovi aspoň minimálny rozsah pohybu.

Liečba hernie discu patrí do rúk odborníka, do rúk erudovaného neurológa.

Hernia discu si vyžaduje presnú a dôkladnú diagnostiku. Neurológ indikuje väčšinou CT vyšetrenie zasiahnutej časti chrbtice s cieľom objektivizovať rozsah poškodenia. Podľa toho si stanovuje liečebný plán. Pokiaľ konzervatívna liečba neprináša požadovaný efekt, prichádza na rad infúzna liečba, ktorá si vo väčšine prípadov vyžaduje hospitalizáciu. V prípade neúspechu prichádza na rad chrirurgická liečba hernie discu. Ide o náročný neurochrirurgický výkon, ktorý si vyžaduje dlhú rekonvalescenciu. Cieľom je vrátenie pacienta do normálneho produktívneho života.

Strom Zdravia 2