Telesná aktivita a chrbtica

Pohyb a telesnú aktivitu potrebujeme.

O tom niet najmenších pochýb. Je čas zmeniť sedavý spôsob života a začať sa hýbať. No pozor ! Všetko má svoje pravidlá. Začnime sa hýbať tak, aby sme nenarobili viac škody ako osohu. Všetko má svoj systém. I tu, viac ako inde platí. Na prvom mieste zdravý rozum a umiernenosť. Začnime pomaly a opatrne. Predovšetkým v prípade ľudí, ktorí roky nevykonávali žiadnu telesnú aktivitu. A tých nie je málo. Netreba mať prehnané očakávania a ilúzie. Všetko potrebuje čas a trpezlivosť.

Nový životný štýl a nový spôsob života nie je beh na krátke trate.

Je to dlhodobý plán. Je to dlhá a náročná cesta. Vyžaduje záujem, motiváciu a predovšetkým pevnú vôľu. Začnime pomaly. Malými krokmi. Niet sa kam ponáhľať. Nie sú to preteky. Dôležité je stanoviť si rozumnú a dosiahnuteľné ciele. Tešme sa z malých úspechov a malých pokrokov. Vypracujme si svoj osobný plán. Realistický a dosiahnuteľný. Taký aby vydržali naše kosti, svaly i naša chrbtica.

K aktivite patrí i odpočinok.

Nie je dôvod, aby sme cvičili do vyčerpania. Nie je to rozumná taktika. Ak je potrebné, tak si oddýchnime. Neprepínajme sily. Dávajme pozor na našu chrbticu. Odpočinok umožní telu sa zotaviť a načerpať nové sily. Je to dôležitá prevencia úrazov, ktoré vznikajú z únavy a preťaženia. Predovšetkým starší ľudia ľudia, ktorí predtým trpeli zdravotnými ťažkosťami, by mali venovať pravidelnému oddych zvýšenú pozornosť.

V prípade potreby a vzniku zdravotných ťažkostí je potrebné navštíviť lekára.

Treba sa poradiť a reálne zhodnotiť aktuálny stav a možnosti. Treba vziať do úvahy celkový zdravotný stav. Krvný tlak, výkonnosť srdcovocievneho systému, stav pohybového aparátu, či súčasné užívanie niektorých liekov. Opatrnosť je určite na mieste. Hazardovanie nie je dobrá taktika. Následky môžu nepríjemne zaskočiť.

Pred začatím cvičenia nie je na zahodenie niečo si prečítať.

Je dobré mať potrebné informácie. Prečítať si nejakú knižku o správnom cvičení a správnych cvikoch. Väčšinou tam nájdeme inštrukcie, ktoré nám môžu pomôcť. Nehrajme sa na vševedúcich. Odborníci majú skúsenosti a je dobré držať sa ich rád a inštrukcií. Cvičiť treba s rozumom, odborne a nie živelne. Netreba sa vrhať do cvičenia bezhlavo. Vždy je dobré mať potrebné informácie. Aspoň tie základné. Netrvá to veľa času a pomôže.

Strom Zdravia 2