Ochorenia medzistavcových platničiek

Každý z nás starne. Tak ako pribúdajú roky, starne i náš pohybový aparát.

Zmeny, ktoré prebiehajú na medzistavcových platničkách sú prirodzenou a integrálnou súčasťou procesu starnutia. Tak ako na iných telesných orgánoch, tak i na medzistavcových platničkách dominujú degeneratívne ochorenia a degeneratívne zmeny. Týka sa to všetkých. Rozdiely sú individuálne. Zmeny prebiehajú u každého inou rýchlosťou a intenzitou.

Medzistavcové platničky sú telesné štruktúry, ktoré sú počas celého života pod neustálym tlakom.

Tlmia nárazy medzi jednotlivými platničkami. Pri každom pohybe, pri každom kroku. Kto spočíta, koľko krokov sme počas života urobili ? Práve platničky sú tou pamäťou, ktorá zaznamenala každý jeden krok. Každý krok znamenal jeden náraz. Koľko nárazov, toľko tlmení. Koľko tlmení, také opotrebenie. Platničky sú veľmi namáhané štruktúry. Od detstva po starobu. Okrem tlmenia nárazov pomáhajú medzistavcové platničky stabilizovať chrbticu, udržovať rovnováhu a vyrovnávať tlaky a sily, pôsobiace na ľudské telo. Platničky hrajú významnú úlohu pri ohýbaní, narovnávaní a rotácii trupu. Bez platničiek toto všetko jednoducho nie je možné. Umožňuje to ich stavba a ich správna funkcia.

Medzistavcová platnička môže byť poškodená fyziologickým opotrebovaním súvisiacim s vekom, ale i zápalom, alebo úrazom.

Môže byť poškodená opakovaným a nadmerným zaťažovaním a svalovou nestabilitou a dysbalanciou. Degeneratívne zmeny stále vysoko prevažujú.

Výsledkom poškodenia medzistavcových platničiek je predovšetkým bolesť.

Bolesť spojená s celkovým oslabením poškodeného miesta. Pri degeneratívnych zmenách medzistavcových platničiek môže ochorenie zostať po dlhý čas klinicky nemé. Postihnutý človek nemá žiadne vážnejšie ťažkosti. Po čase sa dostavia prvé klinické príznaky. Zo začiatku nevýrazné. Časom sa stupňujú. Bolesti nútia vyhľadať odbornú pomoc. Liečba si často vyžaduje konzervatívnu liečbu liekmi proti zápalu a bolesti. V niektorých prípadoch sa kombinujú s liekmi na uvoľnenie svalových spasmov, takzvanými myorelaxanciami.

Odborníci odporúčajú konkrétne cviky na zlepšenie celkového stavu medzistavcových platničiek.

Predovšetkým podsadzovanie panvy s jednou, alebo oboma nohami. Alebo naťahovanie vzpriamovačov trupu a torakolumbálnych otáčačov. Dôležité je i naťahovanie trapézových, romboidných a brušných svalov. Horných i šikmých.

Zmeny na platničkách sú väčšinou žiaľ už ireverzibilné. Veci nevrátime späť !

Cieľom liečby je ich udržanie platničiek v dostatočnej kondícii a prevencia ďalších možných komplikácií. Základom je obnovenie a udržanie dostatočného krvného obehu v svaloch a väzivových štruktúrach, ktoré súvisia s platničkami. Súčasťou liečby je i pitie dostatočného množstva vody, aby sa predišlo dehydratácii týchto tkanív. Menované cviky vám pomôžu udržať krvný obeh a hybnosť v týchto štruktúrach. Cviky robte pomaly a opatrne. Opakujte ich c stanovených intervaloch. Neponáhľajte sa ! Nie sú to preteky. Trpezlivosť ! Bolesť je i tu limitujúcim faktorom záťaže. Cvičebný program sa skladá z naťahovania a posilňovania. Cieľom cvičenia je udržať hybnosť a potrebný pohybový rozsah. Po skončení cvičenia si na niekoľko minút ľahnite na chrbát, krk a driekovú oblasť si podložte vankúšom, alebo uterákom. To radia odborníci.

Strom Zdravia 2