Drieková chrbtica

Drieková, alebo lumbálna chrbtica sa skladá z piatich stavcov.

Lumbálne stavce sa označujú ako L1-L5. Driekové stave nesú väčšinu hmotnosti tela. Stavce sú preto vystavené veľkej statickej záťaži, zároveň i významnej dynamickej záťaži.

Lumbálne stavce sú preto najväčšie a najplochejšie zo všetkých stavcov chrbtice.

Lumbálna časť chrbtice je veľmi problémová oblasť chrbtice, ktorá býva často postihnutá chorobnými a degeneratívnymi procesmi. Lekári určite spoľahlivo potvrdia túto známu skutočnosť. Lézie driekovej chrbtice sú častým dôvodom návštev u lekára.

Dominantným príznakom poškodenia driekovej chrbtice je bolesť.

Bolesť býva často spojená s asymetriou bedrových častí. Prejavuje sa to zvýšením jednej strany bedier, ktorá prevyšuje druhú stranu. To signalizuje poškodenie driekovej chrbtice. Tento stav býva spojený so skrátením lumbálnych svalov. Následkom je dislokácia panvy smerom napred a nadol. Ostatné svaly len s námahou kompenzujú tento stav. Svalstvo stuhne a podlieha únave. Výsledkom tejto svalovej kontraktúry je bolesť a únava, spojená s obmedzením mobility.

Bolesť je lokalizovaná v driekovej oblasti.

Bolesť býva často intenzívna. Bolesť môže byť prudká a akútna, alebo trvalá chronická. Bolesť býva tupá, alebo ostrá. Prichádza v recidívach, alebo je trvalá. Liečba driekovej chrbtice si často vyžaduje liečbu. V ľahších prípadoch stačí kľudová a lokálna liečba. V ťažších prípadoch si vyžaduje práceneschopnosť a dlhšiu konzervatívnu liečbu. Pri neúspechu liečby je potrebné vykonať potrebné zobrazovacie vyšetrenie na odhalenie závažnejších foriem poškodenia lumbálnej chrbtice.

Závažnou komplikáciu je takzvaný lumboischiadický syndróm, pri ktorom sa bolesť prenáša do jednej z dolných končatín.

Tento stav si vyžaduje vyšetrenie a liečbu u špecialistu-neurológa. Výsledkom je obmedzenie hybnosti a strata funkcie. Bolesť býva spojená s poruchou statodynamiky a intoleranciou i minimálnej fyzickej záťaže. Celkovým klinickým obrazom je nepríjemný bolestivý stav s výraznými subjektívnymi ťažkosťami a výrazne zhoršenou kvalitou života a stratou pracovných schopností.

Ochrana a prevencia driekovej chrbtice si vyžaduje dlhodobé a systematické cvičenie a ochranný režim.

Týka sa to predovšetkým ľudí, u ktorých je drieková chrbtica vystavená vysokej statickej záťaži. Týka sa to predovšetkým sedavých zamestnaní. Programátori, auditori, účtovníci a IT špecialisti sú rizikovou skupinou s častým výskytom poškodení driekovej chrbtice.

Strom Zdravia 2