Ischias

Nepríjemná neurologická komplikácia.

Ľudovo povedané, je to zápal sedacieho nervu. Sedací nerv je najväčší nerv ľudského tela. Hrubý ako palec, prechádza z dolnej časti chrbtice cez zadok do nôh až do chodidiel.

Ischias vzniká podráždením sedacieho nervu.

Najčastejšie následkom poškodenia, zápalu, alebo námahy. Výsledkom je prudká bolesť. Vzniká vo väčšine prípadov len v jednej časti tela a začína v sedacích svaloch. Ischias môže byť sprevádzaný i stratou citlivosti v nohe i chodidle. Chôdza je sťažená, hybnosť obmedzená.

Bolesť je hlboká, v hlbokých častiach sedacích svalov.

Bolesť sa stupňuje pri sedení, alebo pri chôdzi do schodov. Dosahuje často neznesiteľnú intenzitu. Mnohé lekárske štúdie poukazujú na dedičnosť pri výskyte ischiasu. Sedací nerv je uložený pod hruškovitým svalom. Hruškovitý sval patrí medzi vonkajšie otáčače nohy v strednej časti panvy. U niektorých ľudí prechádza tento nerv priamo medzi vláknami hruškovitého svalu. Pri kontrakcii svalu dochádza k útlaku sedacieho nervu. Následkom je jeho priame dráždenie a tým vznik ischiasu.

Tento stav sa nazýva syndróm hruškovitého svalu.

Dolná časť chrbtica býva veľmi namáhaná. To spôsobuje ďalší opuch a ďalšie zhoršovanie stavu a zosilnenie klinických ťažkostí. V prípade, že svaly v tejto oblasti sú slabo vyvinuté, dochádza k skráteniu hruškového svalu a zhoršeniu stavu.

Ischias vyžaduje dôslednú odbornú liečbu !

Vyžaduje užívanie účinných liekov proti zápalu a bolesti. Kľúčovým momentom je zabezpečenie dostatočného krvného zásobenia svalov a väzivových štruktúr dolnej časti chrbta.  Cvičenie je zamerané na podsadzovanie panvy s jednou i oboma nohami. Hamstringy s vystretou i ohnutou nohou. Cviky na odťahovače i priťahovače bedier. Samozrejme, naťahovanie hruškovitých, sedacích a štvorhlavých svalov. Niekedy pomáha lokálne priloženie ľadu na bolestivé miesto na dobu približne 10 minút. Cviky opakujte. Cvičte pomaly a opatrne. Ischias je nepríjemná a bolestivá komplikácia.

Strom Zdravia 2