Spondylóza chrbtice

Degeneratívne ochorenie chrbtice, ktoré môže postihnúť každý úsek chrbtice.

Môže postihnúť krčnú, hrudnú, alebo driekovú chrbticu. Môže postihnúť naraz všetky úseky chrbtice. Spondylóza je veľmi časté ochorenie chrbtice. Týmto ochorením trpí veľké množstvo pacientov a je častým dôvodom návštev u ortopédov, praktických lekárov a fyziatrov. Postihuje nielen starších ľudí, ale i produktívnych ľudí v strednom veku.

Spondylóza je degeneratívne ochorenie, ktorého príčinou sú degeneratívne zmeny na stavcoch.

Spodylóza ako degeneratívne ochorenie súvisí s vekom a starobou. Ako starneme, mení sa štruktúra medzistavcových platničiek. Väzivo starne. Znižuje sa obsah kolagénu a vody v tkanivách medzistavcových platničiek.

Platnička sa mení, stráca postupne svoje fyzikálne vlastnosti a mení sa jej chemická štruktúra.

Platnička sa stenčuje. Tlmenie nárazov, zabezpečované platničkami sa zhoršuje. Stavce sú vystavené väčšej mechanickej záťaži a pomaly strácajú stabilitu. Každý stavec má štyri fazetové kĺby. Tie umožňujú pohyb chrbtice smerom dopredu i dozadu. Umožňujú otáčanie a rotáciu i všetky možné kombinácie pohybov. Každý z týchto fazetových kĺbov je vystlaný chrupavkou. Chrupavka zabezpečuje vzájomný pohyb kĺbov bez ich mechanickej traumatizácie a vzájomného odierania. Chrupavka vplyvom spondylózy postupne degeneruje a podlieha opotrebovaniu.

Na stavcoch sa začínajú tvoriť osteofyty.

Osteofyty sú novovzniknuté kostné výrastky, ktoré vznikajú v miestach opotrebovania a traumatizácie. Osteofyty môžu dráždiť okolité nervové korene, ktoré vychádzajú z miechy. Výsledkom je bolesť.

Spolu so zmenami na kostných štruktúrach dochádza i k zmenám na väzivových štruktúrach chrbtice.

Väzivový aparát hrubne a atrofuje. Nedokáže udržať chrbticu v správne j a  vzpriamenej polohe. Dochádza k obmedzeniu pohybu a hybnosti. Spondylóza má zvlášť výraznú klinickú symptomatológiu v oblasti krčnej chrbtice. Kostné výrastky, ktoré tlačia na nervové korene môžu spôsobiť bolesti a výraznú svalovú slabosť. Bolesť často vyžaruje od krku do pliec a horných končatín. Pri spondylźe hrudnej a driekovej chrbtice je často obmedzený pohyb. Predovšetkým predklon a záklon. Tieto pohyby sú limitované bolesťami. Predovšetkým pri telesnej nadváhe je hybnosť a stabilita driekovej chrbtice oslabená a obmedzená.

Pri spondylóze je rozhodujúce obnovenie krvného zásobenia svalov a mäkkých tkanív.

Na tento fakt sa musí zamerať liečba i rehabilitácia. Obnovenie svalovej rovnováhy prebieha pomaly. Vyžaduje čas a trpezlivosť. Stav si vyžaduje užívanie protizápalových liekov zo skupiny NSA, to sú nesteroidné antireumatiká. Dokážu zmierniť a utlmiť bolesť. Pohyb a rehabilitácia sú znesiteľnejšie.

Najväčším problémom pri liečbe spondylózy sú práve osteofyty, kostné výrastky.

Spôsobujú bolesť a bránia mechanicky pohybu. Liečba je dlhá a namáhavá. Výsledky pomalé a často neuspokojivé. Spondylóza je degeneratívne ochorenie s výraznými štrukturálnymi zmenami na chrbtici. Liečba je limitovaná bolesťami a rozsahom vzniknutých osteofytov.

Strom Zdravia 2