Ploché nohy a chrbtica

Na prvý pohľad nehľadáme súvislosť.

Chrbtica a nohy sú od seba naoko vzdialené. To je naozaj len prvý pohľad, pretože práve ploché nohy alebo poklesnutá klenba nohy sú často príčinou ťažkostí s chrbticou.

Ploché nohy sú často zodpovedné za bolesti chrbta.

Hoci sú nohy anatomicky vzdialené od chrbtice, porušená statika nohy sa cez svalstvo a väzivový aparát nohy prenáša smerom nahor a prejavuje sa často práve v oblasti chrbta. Ak je klenba nohy spadnutá, členok sa vtáča smerom dovnútra. Stráca sa tým prirodzená opora členka. Noha sa stáča k stredovej osi tela. Pokiaľ sú noha i predkolenie vtočené, mení sa i poloha kolena. Toto vtočenie je kompenzované vnútornými meniskami. Tie sú pod tlakom zlej polohy postupne poškodené. Vnútorný meniskus stráca poškodením svoju správnu funkciu. Koleno tým stráca stabilitu a  schopnosť tlmiť nárazy. Koleno je preťažené. Postupne dochádza i k poškodeniu predného skríženého väzu. Skrížený väz spája stehennú kosť s predkolením pomocou kolenného kĺbu.

Strata funkcie kolena je závažná zdravotná komplikácia.

Funkčné koleno zabezpečuje pohyb smerom dopredu. Strata funkcie kolena býva spojená s bolesťami. Pridáva sa svalová slabosť. Normálna fyziologická chôdza je sťažená až znemožnená. Zhoršená funkcia kolenného kĺbu je kompenzovaná bedrovými svalmi. Predovšetkým štvorhlavý stehenný sval spolu s hamstringami sa svojim sťahmi usilujú chrániť a odľahčiť koleno. Ich anatomická stavba im neumožňuje dlhodobo kompenzovať tento stav. Postupne sa unavia a ich svalová sila sa zmenšuje. Pohyb dopredu sa ďalej sťažuje a komplikuje. Po ich vyradení z činnosti nastupujú ohýbače bedier, ktoré sa snažia zdvíhať stehno a tým umožniť pohyb. Vonkajšie a vnútorné svaly stehna sa snažia udržať polohu a statiku panvy vo fyziologickej polohe. Panva musí následkom týchto anatomických a funkčných zmien rotovať, aby umožnila pohyb nohy smerom dopredu. Svalové rotátory, ktoré sú uložené pod sedacími svalmi podliehajú únave a vyčerpaniu. Strácajú svalovú silu i funkčnosť.

Dostávame sa k chrbtici !

Dostávame sa priamo k svalom dolnej časti chrbtice. Tie sa snažia stabilizovať panvu. Za akú cenu ? Za cenu bolestí. Tým sme jednoducho vysvetlili ako funguje os plochá noha- chrbtica. Pri každom vyšetrení chrbtice je potrebné začať jednoduchým úkonom.

Pri každom vyšetrení chrbtice požiadajme pacienta, aby sa vyzul !

Skontrolujme stav jeho nohy. Pravej i ľavej. V mnohých prípadoch sme udreli klinec po hlave. Spadnutá klenba nohy a zvrtnutý členok smerom dovnútra nám jasne ukazuje, odkiaľ vychádza problém. Telo nie je schopné tlmiť nárazy. Každým krokom dochádza k traumatizácii.

Nezabudnime nikdy na nohy !

Chrbticu vyšetrujme dôkladne a komplexne. Všímajme si súvislosti. Anatomické zmeny a svalové problémy môžu vyvolať bolesti a nerovnováhu. Začnime nohami, pokračujme kolenami a pozrime sa i na panvu. Všetko spolu súvisí. Všetky  kĺby, kosti a svaly pracujú vo vzájomnej synergii a tesnom funkčnom prepojení. Posudzujme tento systém vždy funkčný a anatomický ako celok a spojený systém.

Strom Zdravia 2