Poranenia chrbtice

Poranenia chrbtice sú vážnymi a nebezpečnými úrazmi.

Mechanizmus úrazu býva rôzny. Vznikajú najčastejšie pri pádoch, nárazoch a autonehodách. Poranená môže byť hociktorá anatomická časť chrbtice. Krčná, hrudná i bedrová. Vážnosť poranenia a prognóza liečby závisí od rozsahu a intenzity poškodenia. Prejavuje sa silnými bolesťami, predovšetkým pri otáčaní a ohýbaní. Prejavuje sa silným svalovým spasmom, lokálnou a tlakovou bolestivosťou, opuchom, stratou citlivosti a zmenami reflexov.

Zlomenina krčných stavcov je poranenie, ktoré bezprostredne ohrozuje život pacienta.

Zlomenina sa prejavuje prudkými bolesťami krčnej chrbtice. Bolesti vyžarujú do hlavy, ramien a rúk. Pridružuje sa sprievodná neurologická symptomatológia. Parézy a výpadky citlivosti.Stav môže viesť až totálnemu ochrnutiu a zástave dýchania. Zlomenina stavcov krčnej chrbtice si vyžaduje okamžitý a kvalifikovaný zásah záchrannej služby a okamžitý transport na neurochirurgické, alebo traumatologické  oddelenie. Život a zdravie pacienta sú v bezprostrednom ohrození. Veľa pacientov so zlomeninami krčných stavcov po úrazoch zomiera. Časť z nich nesie rozsiahle trvalé následky.  Predovšetkým stratu mobility a celoživotnú odkázanosť na pomoc a starostlivosť.

Distorzia predstavuje menej nebezpečnú formu poranenia krčnej chrbtice.

Distorzia by sa dala voľne preložiť ako vyvrtnutie, alebo vykĺbenie krčnej chrbtice. Nedochádza k zlomenine stavcov, ale k poškodeniu mäkkých tkanív chrbtice. Vzniká vo väčšine prípadov mechanizmom náhlej flexie a extenzie krčnej chrbtice. Následkom je bolestivé obmedzenie pohyblivosti. Lokálna bolestivosť a svalový spasmus. Distorzia krčnej chrbtice môže mať podľa závažnosti 3 stupne. Od najľahšieho I.stupňa až po najťažší III. stupeň. Tomu zodpovedá i dĺžka liečby a závažnosť klinických prejavov. Distorzia môže byť komplikovaná vznikom neurologických príznakov, ktoré ale nemajú trvalý a životohrozujúci charakter.

Zlomeniny hrudných a bedrových stavcov zostávajú stále pomerne často prehliadnuté !

Žiaľ, opakovane sa to stáva. Zlomeniny hrudných a bedrových stavcov vnikajú často pri pádoch. Napríklad z bicykla, alebo z koňa. K zlomeninám dochádza i následkom relatívne nenápadnej traumy. Predovšetkým v prípade starších ľudí a pacientov s osteoporózou. Príznaky nemusia byť hneď dramatické. Niekedy sú sprevádzané len bolestivosťou, pohyblivosť nemusí byť výrazne obmedzená a neurologické príznaky môžu chýbať. Skúsený lekár a záchranár by nemal situáciu nikdy podceniť. Je potrebné vždy vykonať vyšetrenia. Pri úraze mohlo prísť k zlomenine stavca. Presná diagnostika je základom rýchlej a efektívnej liečby a základnou prevenciou pred vážnymi a dlhodobými zdravotnými následkami. Transport na najbližšie traumatologické oddelenie a vykonanie rtg, prípadne CT chrbtice. V prípade zlomeniny adekvátna liečba. Prehliadnutie zlomeniny môže mať pre zdravie pacienta vážne následky.

Strom Zdravia 2