Reflexná masáž

Reflexná masáž pracuje s reflexnými zónami na rukách a nohách.

Spojením týchto reflexných zón s jednotlivými orgánmi ľudského tela. Reflexná masáž pomocou tlaku na stanovené body na rukách a nohách dokáže priaznivo ovplyvňovať rôzne ochorenia, ktoré postihujú ľudské orgány. Liečba prebieha systematickým tlakom na presne definované reflexné zóny na rukách a nohách.

Podstatou mnohých zdravotných problémov je nerovnováha, resp. blokovanie energie v jednotlivých reflexných oblastiach.

Reflexná masáž je alternatívna liečba. Ide o overenú a efektívnu doplnkovú liečbu mnohých ochorení a zdravotných problémov. Reflexná masáž vracia rovnováhu a podporuje zdravie a celkovú duševnú pohodu. Nazýva sa i reflexológia. Nohy a ruky sú niečo ako vstupné brány do organizmu a tlak na presne stanovené a definované miesta pozitívne ovplyvňuje cieľové orgány. Reflexológia je alternatívna a holistická liečebná metóda. Vníma každého človeka v jeho celistvosti.

Reflexná masáž má bohatú históriu.

Korene siahajú do krajín Orientu. Používali ju i americkí Indiáni, to je trochu prekvapivé. V 20.storočí sa reflexná masáž dočkala renesancie a pokroku. Rýchlo si našla svojich priaznivcov a získala popularitu. Verejnosť priaznivo prijala túto metódu. Reflexná masáž je dnes obľúbená a veľmi rozšírená forma alternatívnej liečby.

Reflexná masáž spája tlakové body na rukách a nohách sa jednotlivými orgánmi ľudského tela.

Tieto body sa nazývajú reflexné body. Terapeuti pracujú s pozdĺžnymi a priečnymi energetickými zónami. Terapeut používa svoje prsty a palce k aplikáciu účinného tlaku na jednotlivé reflexné body. Odborníci popisujú 10 energetických pozdĺžnych zón ľudského organizmu. Zóny sú presne anatomicky a funkčne zmapované. Zónami prebieha prúd energie. V prípade blokovania, alebo nerovnováhy vznikajú zdravotné problémy. Cieľom terapeuta je pomocou reflexnej masáže pozitívne ovplyvňovať tok energie v definovaných zónach. Odstraňovať bloky a vyrovnávať nerovnováhy.

Strom Zdravia 2