Funkcia a anatómia chrbtice

Chrbtica predstavuje dokonalý funkčný systém s dokonalou architektúrou.

Je to vzorová ukážka dokonalej biomechanickej architektúry. To je zdravá a správne vyvinutá chrbtica. Zložená z viacerých častí, ktoré do seba presne anatomicky a funkčne zapadajú.

Delí sa na päť základných častí.

Krčnú, hrudnú, a driekovú chrbticu, krížovú kosť a kostrč.

Základnými stavebnými súčasťami chrbtice sú stavce, medzistavcové platničky a nervy. Základnou funkciou zdravej chrbtice je udržiavať naše telo vo vzpriamenej polohe. Chrbtica zabezpečuje statiku ľudského tela. Zabezpečuje, aby sa telo jednoducho nezosypalo na zem. Chrbtica anatomicky a funkčne spája dolnú tela s  hornou časťou tela. Pomocou chrbtice dokáže telo niesť hlavu, hrudník i plecia.

Pohyblivosť chrbtice zabezpečuje nášmu telu hybnosť a mobilitu.

Umožňuje nám prakticky všetky druhy pohybov. Umožňuje predklony, záklony i úklony do boku. Umožňuje rotáciu, teda otáčania hornej polovice tela i vtedy, keď dolná zostáva v statickej polohe. Zabezpečuje súhru a kombináciu všetkých týchto menovaných pohybov.

Chrbtica je akési pohybové prevodové centrum celého tela.

Chrbtica je miestom, na ktoré sa pripájajú ďalšie dôležité funkčné časti pohybového aparátu. Na chrbticu sa pripájajú šľachy, svaly  a väzivo. Na chrbticu sa upínajú svaly a celé svalové skupiny.

Chrbtica je nenahraditeľný nástroj udržania rovnováhy !

Je to orgán, ktorý chráni vo svojom vnútri mnohé dôležité štruktúry. Vo vnútri chrbtice je uložená a chránená miecha a nervové korene. Chrbtica pomocou nich spája centrálny nervový systém uložený v mozgu s ostatnou časťou tela. Nervové vlákna uložené v chrbtici vedú impulzy z mozgu ku všetkým vnútrohrudným a vnútrobrušným orgánom tela. Doslova od hlavy po päty. A impulzy  z nich zase prenáša spätne do mozgu.

Centrálny nervový systém integruje funkciu celého organizmu.

Na to potrebuje stály prísun potrebných informácií. Tie prichádzajú systémom nervových vlákien. Chrbtica je niečo ako ústredná dráha. Z tohto všetkého vyplýva jasný záver.

Chrbtica je základný, esenciálny a nenahraditeľný systém ľudského tela.

Jej anatomické, alebo funkčné poškodenie má za následok vznik závažných zdravotných ťažkostí a zdravotných obmedzení a handicapov.

Strom Zdravia 2