Chrbtica a nosenie bremien

V každodennom živote často nosíme rôzne bremená.

V domácnosti, v záhrade, na nákupoch, či na ceste na dovolenku. Bremená prenášame z kočíka do kufra auta, z auta na izbu hotela, z izby do izby pri pravidelnom upratovaní.. Nosíme väčšie, či menšie bremená. Zaťažujeme kosti, kĺby, svaly i chrbticu. Nosenie bremien prestavuje určité nebezpečenstvo pre našu chrbticu. Predovšetkým nepremyslené a nekontrolované nosenie bremien môže mať časom na chrbticu veľmi negatívne dôsledky.

Pri dvíhaní a nosení bremien dochádza k rôznym typom zranení.

Nezriedka vznikajú i akútne poškodenia chrbtice z nadmerného a opakovaného zaťaženia. Niekedy dochádza k akútnym problémom následkom vyvrtnutia. Dochádza k akútnemu poškodeniu predovšetkým mäkkých častí chrbta. Väziva a svalov. V oblasti krčnej chrbtice, v oblasti pliec, hrudníka a predovšetkým v oblasti bedrovej chrbtice. Často zároveň trpia i lakte, predlaktia, či zápästia rúk. Trpia i deltové svaly, bicepsy a slabiny. Bremená predstavujú pre chrbticu vážne ohrozenie, ktoré netreba podceňovať.

Opakované dvíhanie a nosenie bremien spôsobuje jednostrannú svalovú hypertrofiu.

Výsledkom je nerovnováha a svalová dysbalancia. Výsledkom je nerovnomerný stav jednotlivých svalových skupín. Svalová dysbalancia priamo ohrozuje funkčný stav chrbtice, jej odolnosť a hybnosť. Netreba na to zabúdať. Niektoré činnosti s jednostranným zaťažením svalstva môže po čase vytvoriť takú svalovú dysbalanciu, ktorá môže byť zdrojom akútnych i chronických problémov.

Základným nástrojom na ochranu našej chrbtice je náš vlastný zdravý rozum.

Znie to trochu paradoxne, ale len naoko. Treba si uvedomiť svoje možnosti a svoj potenciál. Dvíhať len to, čo dokážeme odniesť. Dvíhať len toľko, koľko zodpovedá našim reálnym možnostiam. Dvíhať len tak často, ako nám to funkčný stav našej chrbtice dovoľuje. Nerozum a hrdinstvá sa veľmi nevyplácajú. Buďme opatrní a buďme realisti. Kontrolujme sa, čo a ako robíme. Čo nosíme a dvíhame.

Dobrou prevenciou je i udržiavanie chrbtice v potrebnej kondícii.

Stav našej chrbtice určuje jej možnosti a rezervy. Pravidelné a rozumné cvičenie a zaťažovanie chrbtice udržuje chrbticu v kondícii. Pravidelný pohyb a fyzická aktivita pomáhajú udržovať kondíciu. Platí to i pre nosenie bremien. Zdravá chrbtica odnesie viac. I vydrží viac. Poškodená chrbtica nepotrebuje veľa.. Stačí pár neopatrných pohybov, pár zdvihnutí bremena a na svete je problém. Bremená budeme nosiť i naďalej. V rozumnej miere je to v poriadku. No, opatrnosť a kontrola sú namieste.

Strom Zdravia 2