Plávanie pomáha chrbtici

Plávanie je zdravý a príjemný šport.

Vhodný takmer pre každého človeka. Pomáha nielen chrbtici, ale celému organizmu. Plávanie je ľahko prístupný a nenáročný šport. Nie je náročný ani na čas, ani na materiálne vybavenie. Za plávaním netreba cestovať tak ako za lyžovačkou, ani netreba kupovať nákladnú výstroj. Väčšinou stačia plavky, šľapky a uterák. Treba skôr čas a záujem. Nie každý má ľahko dostupnú plaváreň, situácia sa v tejto oblasti k našej smole skôr zhoršuje. Funkčných bazénov je stále málo. V lete je situácia o niečo lepšia. Máme jazerá, nádrže a rybníky. Mnohí z nás cestujú k moru. Samozrejme omnoho lepšie a účinnejšie je celoročné pravidelné a systematické plávanie.

Plávanie má pozitívny účinok na pohyblivosť, celkovú hybnosť  i držanie tela.

Pozitívny vplyv na pohybovú sústavu potvrdili naše dlhoročné skúsenosti. Plávanie je vhodné pre všetky vekové kategórie. Plávanie posilňuje svalstvo. Hmotnosť tela na vode je rovnomerne rozložená. Svalstvo sa rytmicky napína a uvoľňuje. Plávanie má komplexný a synergický účinok na svalstvo. Plávaním sa precvičujú prakticky všetky svalové skupiny ľudského tela. Plávanie zosilňuje svalstvo a zlepšuje jeho funkcie a odolnosť. Plávanie tak predstavuje nepriamu formu prevencie pred úrazmi chrbtice i ostatných svalov. Plávanie je dôležitou zložkou liečby a rehabilitácie chrbtice. Zmierňuje bolesti a pomáha rekonvalescencii.

Voda má pozitívne mechanické účinky na našu chrbticu.

Hydrostatický tlak vody zlepšuje prekrvenie svalov. Predovšetkým tým, že zlepšuje prekrvenie v cievnom, žilovom i lymfatickom systéme. Voda svojim hydrostatickým tlakom nadľahčuje hmotnosť organizmu a umožní tým vykonávanie takých pohybov, ktoré by boli inak bolestivé a funkčne obmedzené. Hydrostatický tlak svojim dynamickým účinkom zlepšuje silu a výkonnosť svalov. Možnosti svalových pohybov a dosahovania krajných polôh sú vo vodnom prostredí podstatne väčšie a ľahšie. Do činnosti sa zapájajú tie svalové skupiny, ktoré v bežnom živote sú minimálne zaťažované a aktivované. Voda má i tepelný a chemický vplyv. Teplota vody ochladzuje, alebo zohrieva telesný povrch. Chemické zloženie vody vrátane ich prísad vplýva na telesný povrch tela a vyvoláva účinky.

Plávanie nepomáha len chrbtici, ale pozitívne vplýva na celý ľudský organizmus.

Formuje telo a postavu. Zlepšuje celkovú telesnú kondíciu. Má pozitívny vplyv na duševné zdravie a psychiku. Tým, že sa zlepšuje telesná i duševná kondícia, zvyšuje sa i celková imunita. Zlepšuje sa metabolizmus, spaľovanie cukrov i tukov. Cievny a lymfatický systém pracuje vo vode oveľa intenzívnejšie a zlepšuje sa tým prekrvenie celého tela. Nielen chrbtice a svalov. Plávanie je všestranný a zdravý šport. Pre telo, dušu i zdravie.

Plávanie sa využíva ako výborná a overená liečebná metóda.

Lekári často odporúčajú plávanie ako súčasť celkovej liečby a rekonvalescencie. Plávanie je dôležitá a nenahraditeľná forma komplexnej rehabilitácie. Má blahodárny vplyv na chrbticu.. Dnešný sedavý štýl života vyžaduje ochranu chrbtice. Plávanie je jednoduchý prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa. Chrbtica sa nám odvďačí dobrou funkciou a absenciou zdravotných problémov a bolestí.

Strom Zdravia 2