Hypertyreóza

Hyperaktívna štítna žľaza, odborne hypertyreóza je zvýšená činnosť štítnej žľazy !

Štítna žľaza produkuje zvýšené množstvo hormónov. Štítna žľaza produkuje dôležité metabolické hormóny. Hormóny štítnej žľazy majú katabolický efekt. Prostredníctvom vylučovaných hormónov ovplyvňuje štítna žľaza činnosť a funkciu mnohých orgánov ľudského tela. Vrátane srdca a ciev. Diagnostika a liečba tohto ochorenia patrí do rúk endokrinológov. Postihuje všetky vekové skupiny. Štítna žľaza je riadená z CNS, prostredníctvom hypofýzy, žľazy uloženej na spodine mozgu. Hypertyreóza môže mať viacero príčin.

Najčastejšia formou hypertyreózy je Basedowowa choroba.

Basedowova choroba patrí medzi autoimunitné ochorenia. Pri tomto ochorení dochádza k tvorbe protilátok proti vlastnej štítnej žľaze. Tieto protilátky stimulujú produkciu jej hormónov. Vzniká nadprodukcia hormónov štítnej žľazy s rozvojom klinických príznakov prebiehajúcej hypertyreózy.

Druhou najčastejšou formou hypertyreózy je takzvaná hyperfunkčná uzlová struma.

Príčinou je vznik jedného, alebo viacerých uzlov v parenchýme štítnej žľazy. Podľa toho hovoríme o nodálnej, alebo viacuzlovej strume. Tieto uzly utláčajú okolité tkanivo štítnej žľazy. Tieto uzly sa vymykajú spod kontroly CNS a hypofýzy a autonómne produkujú nadmerné množstvo jej hormónov. Nadmerná produkcia týchto hormónov sa rezultuje klinickými príznakmi prebiehajúcej hypertyreózy.

Hyperaktívna štítna žľaza má svoje klinické príznaky !

Prejavuje je nevysvetliteľným chudnutím. Chuť do jedla i konzum jedla je pritom nezmenený, dokonca zvýšený. Pacient máva časté stolice a časté hnačky. Funkcia a motorika gastrointestinálneho traktu je zrýchlená. Pacient je nervózny a podráždený. Máva poruchy spánku. Zle toleruje teplo. Nadmerne sa potí a pociťuje tras rúk. Krvný tlak sa mu zvyšuje. Zvyšuje sa i srdcová frekvencia. Pacient je celkovo zrýchlený a viac agitovaný. Vplyvom zvýšenej hladiny katabolických hormónov štítnej žľazy. Typickým príznakom hypertyreózy ja nápadné vysunutie očných bulbov, takzvaný exoftalmus. Hypertyreóza môže prerásť až do takzvanej tyreotoxikúzy. Tento stav si vyžaduje rýchlu diagnostiku a účinnú liečbu.

Hypertyreóza môže mať rôzny klinický priebeh.

Môže byť dlhodobá a chronická. V tom prípade si vyžaduje dlhodobú a systematickú liečbu. Môže vzniknúť i prechodná hypertyreóza, napríklad pôsobením niektorých liekov, alebo ako súčasť iného základného ochorenia. Liečba je prísne individuálna. Hypertyreóza a lieči konzervatívne i operačne. Poznáme i liečbu rádiojódom.

Strom Zdravia 2