Parazity v črevách

Parazity sú mikroorganizmy, ktoré žijú na na úkor svojho hostiteľa.

Na úkor svojho hostiteľského organizmu. Môžu tým spôsobovať nemalé problémy a zdravotné ťažkosti. Môžu vyvolávať nepríjemné ochorenia, dlhodobé zdravotné ťažkosti. Najčastejšie v tráviacom systéme, ale i v iných orgánoch. Parazity môžu svojim pôsobením výrazne oslabovať organizmus, znižovať a zhoršovať jeho imunitu a tým i celkovú kvalitu života.

Parazity sú všade okolo nás. Parazitárne ochorenia sú na celom svete. Nie sú žiadnou vzácnosťou.

Celosvetový výskyt parazitárnych ochorení rastie. Ich výskyt a šírenie úzko súvisí s celkovou sociálnou situáciou a hygienickými podmienkami v danej oblasti. Žiaľ, dne sme svedkami mnohých vojnových konfliktov, hladomorov a migračných vĺn. Stále viac ľudí vo svete trpí sociálnou a potravinovou núdzou. Veľkým problémom začína byť dostupnosť pitnej vody. Pokračujúce klimatické zmeny prinášajú to, že stále viac ľudí má problém s prístupom ku kvalitnej pitnej vode.

Parazitárne ochorenia a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Na diagnostiku, efektívnu liečbu a zabránenie šírenia parazitárnych ochorení má priamy vplyv i kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Tá je mnohých oblastiach sveta veľmi problematická a komplikovaná. Predovšetkým v chudobných oblastiach Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Práve tieto oblasti sú zasiahnuté najvyšším výskytom parazitárnych ochorení. Z týchto oblastí môžu byť importované do iných oblastí sveta. Vo vyspelých krajinách s vyšším sociálnym a zdravotných štandardom sa parazitárne ochorenia vyskytujú predovšetkým vo vylúčených, sociálne slabých komunitách.

Prevencia parazitárnych ochorení.

Výskyt a šírenie parazitárnych ochorení úzko súvisí so sociálnym a hygienickým štandardom. Preto i ťažisko prevencie zostáva v tejto oblasti. Prevencia spočíva v zlepšovaní sociálnych podmienok, zvyšovaní hygienických štandardov a dostupnosti zdravotníckych služieb. Základom je dostupnosť nezávadnej pitnej vody, funkčná kanalizácia a zlepšovanie celkových hygienických návykov ohrozených skupín obyvateľstva. Problém je komplexný. Vyžaduje dlhodobé, systematické a komplexné riešenia. Zdravotné, ekonomické, technické, často i politické. V našich podmienkach sa problém týka predovšetkým vylúčených skupín obyvateľstva, ich nízkych hygienických štandardov a ich celkového  povedomia. Problémom zostávajú i niektoré technické problémy. Napríklad stav kanalizácie, žumpy a ich obsahy, zlé nakladanie s biologickými i komunálnymi odpadmi.

Najznámejšie parazitárne ochorenia.

Poznáme veľa rôznych parazitárnych ochorení. Niektoré sa vyskytujú viac lokálne, napríklad v Afrike. Samozrejme, môžu byť importované aj do iných oblastí. Najčastejším parazitárnym u nás je enterobióza, to je parazitárne ochorenie spôsobené mrľou detskou. Šíri sa predovšetkým v detských kolektívoch, ale môže sa preniesť i na dospelých. Parazit sa množí v tenkom čreve, spôsobuje silné svrbenie a tráviace ťažkosti. Dieťa sa musí silno škrabať, parazity sa dostanú na ruky a za nechty a odtiaľ sa šíria dotykom ďalej. Lambliáza je spôsobená parazitom Giardia intestinalis. Prenáša sa vodou a potravinami. Prejavuje sa hnačkami, bolesťami brucha, nafukovaním až vracaním. Ochorenie sa diagnostikuje labolatórnym dôkazom prítomnosti parazitov v stolici. Echinokokóza je spôsobené parazitom, ktoré prežíva v črevách psov. Človek sa nakazí požitím vajíčok. Ochorenie sa šíri do jednotlivých orgánov ako pečeň, mozog, či pľúca. V postihnutých orgánoch sa vytvárajú cysty. Prasknutie cysty môže znamenať výrazné zdravotné ťažkosti, až ohrozenie pacienta. Askarióza je vyvolaná škrkavkou detskou. Je to parazitický červ, ktorý sa vyskytuje najmä v tropických oblastiach s nízkym hygienickým štandardom. Dostáva sa z jedlom do organizmu, krvnou cestou do pľúc. Prejavuje sa silnými tráviacimi a pľúcnymi ťažkosťami. Pásomnica je v našich podmienkach pomerne zriedkavá.Poznáme viac druhov pásomníc. Ochorenie sa nazýva tenióza. Veľmi rýchlo sa šíri, postihnuté môžu byť tisíce ľudí. Pásomnica prežíva v tenkom čreve a môže dosiahnuť i dĺžku niekoľko metrov. Človek sa najčastejšie nakazí tepelne zle upraveným mäsom. Môže byť dlho bez príznakov, najčastejšie sa  prejavuje bolesťami brucha, nepravidelnými stolicami a chudnutím.

Liečba parazitárnych ochorení.

Liečba parazitárnych ochorení nebýva jednoduchá. Často je dlhodobá a komplikovaná. Základom je podávanie liekov proti parazitom. V niektorých prípadoch je potrebná antibiotická liečba, či chemoterapia. V ťažších a pokročilejších formách ochorenia je potrebná i celková realimentačná a rehydratačná liečba pacienta. Samozrejme, základom efektívnej liečby je čo najlepšia, najpresnejšia a najrýchlejšia diagnostika. Presná identifikácia tptu parazitárneho ochorenia. Vyžaduje kvalitné a dobre vybavené diagnostické zázemie. Skúsených odborníkov v oblasti diagnostiky a liečby parazitárnych ochorení.

Strom Zdravia 2