Tehotenstvo a lieky

Používanie liekov počas tehotenstva je stále diskutabilná téma.

Je to logické. Tehotenstvo je obdobie, kedy sa v tele matky vyvíja plod. Zodpovednosť je preto dvojnásobná. Za zdravie dvoch ľudí, za dva ľudské životy. V hre je zdravie ženy, ale i riziko možného poškodenia plodu. Ostražitosť a rezervovanosť pri užívaní liekov počas tehotenstva je preto viac ako dôležitá a naliehavá. Žiadne experimenty, ani žiadne samovoľné ordinácie liekov. To všetko zvyšuje riziko komplikácií.

Každé užívanie liekov počas tehotenstva by malo byť konzultované s lekárom !

To je úplne jasné pravidlo. Bez súhlasu lekára by nemal byť počas tehotenstva užívaný žiadny liek. Každé použitie lieku v tomto období by malo byť presne medicínsky zdôvodnené a výber lieku i dávkovanie lieku by malo byť individuálne posudzované. V prípade chronických ochorení budúcej rodičky, ako sú napríklad cukrovka, epilepsia, či hypertenzia, by mali úzko spolupracovať všetci zainteresovaní odborníci. Napríklad gynekológ-diabetológ, gynekológ-neurológ, či gynekológ-internista.. V mnohých prípadoch musia spolupracovať hneď viacerí odborníci. Spolupráca a informovanie všeobecného lekára rodičky by malo byť samozrejmosťou. Ešte viac ako v iných prípadoch je potrebná presná a zodpovedná integrácia jej liečby a zdravotnej starostlivosti. Nemalo by sa stať, že jeden lekár nevie o liečbe iného lekára, respektíve nevie o nasadenej liečbe. To je zásadná a neospravedlniteľná medicínska chyba až zlyhanie.

Problémom môžu byť i voľnopredajné lieky !

Žijeme v období nebývalej konjunktúry voľnopredajných liekov. Niektoré ženy často siahajú počas tehotenstva k zaužívaným liečivám. Často z nevedomosti, no často i z nezodpovednosti. Môžu podliehať reklame, či neodborným radám svojho okolia. Vystavujú sa potenciálnemu riziku zdravotných komplikácií. Vystavujú riziku svoje zdravie a ohrozujú zdravý vývoj svojho plodu. Užívanie všetkých, teda i voľnopredajných liečiv by malo byť schválené lekárom. Čísla sú žiaľ, alarmujúce. Údajne až 70% žien užíva počas tehotenstva niektorý voľnopredajný preparát.. Nerozum ? Nezodpovednosť ?

Skúsenosti z minulosti dokázali, že neopatrnosť pri užívaní liekov počas tehotenstva môže mať až katastrofické následky.

Staršie generácie si možno ešte pamätajú thalidomidovú aféru zo šesťdesiatych rokov 20.storočia. Následkom užívanie liekov Thalidomid a Contergan sa v tomto období narodili v západnej Európe tisíce poškodených detí s malformáciami končatín. Thalidomid bol veľmi rozšírený a používaný liek na spanie. Dal sa dokonca kúpiť voľne, bez lekárskeho predpisu. Tisíce žien užívali tento obľúbený liek. No zároveň, tak ako rástlo používanie tohto lieku, tak prudko narastal i počet poškodených detí. Aféra zanechala hlbokú traumu vo vedomí i živote ľudí. Následkom tejto tragickej aféry sa dramaticky sprísnilo klinické preverovanie teratotoxicity liekov.

Hoci sú lieky prísne a dôkladne skúšané a preverované, opatrnosť pri ich užívaní počas tehotenstva je stále aktuálna.

Každá tehotná žena by si mala byť vedomá svojej zodpovednosti. Mala by sa maximálne snažiť, vyhýbať sa užívaniu liekov v tomto období. Predovšetkým počas prvého trimestra. Vtedy je riziko poškodenie plodu najvyššie. Dochádza totiž k organogenéze plodu. Žijeme v období obrovskej farmakologizície života. Taká je realita. Preto je miernosť a zdržanlivosť jej potrebnou a účinnou opozíciou.

 

Strom Zdravia 2