Chronická bolesť

Chronická bolesť predstavuje samostatné ochorenie.

Chronická bolesť vyžaduje systematickú a účinnú liečbu. Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá dlhšie ako tri mesiace. Chronická bolesť je dlhodobý zdravotný problém. Chronická bolesť vyžaduje dlhodobú liečbu. Chronická bolesť má neistú a často veľmi zlú prognózu. Závisí od aktuálneho zdravotného stavu pacienta a od priebehu sprievodných ochorení. Chronická bolesť je veľmi nepríjemný a vyčerpávajúci stav pre každého pacienta. Pacient trpí dlhotrvajúcimi vyčerpávajúcimi bolesťami. Táto bolesť je sprevádzaná mnohými sprievodnými zdravotnými ťažkosťami. Predovšetkým psychické ťažkosti negatívne ovplyvňujú celkový zdravotný stav. Depresie, úzkosť, strach z budúcnosti, alebo poruchy spánku. Chronická bolesť je spojená i s vážnymi sociálnymi aspektami. Strach z budúcnosti, sociálna izolácia, strata pracovnej aktivity, strata kvality života a zhoršenie rodinného postavenia sú vážnymi negatívnymi dôsledkami tohto chronického zdravotného problému.

Bolesti menia život človeka !

Menia k horšiemu. Bolesti prenasledujú na každom kroku. Liečba býva často neefektívna a nedostatočná. Nadužívanie, alebo zneužívanie liekov je častým problémom. Žiaľ, ani to nerieši základný problém. Skôr je zdrojom iných komplikácií.  Chronická bolesť si vyžaduje správnu diagnostiku a liečbu ! Chronická bolesť môže trvať roky. Bolesť má svoju patofyziologickú podstatu. Bolesť môže byť periférna, takzvaná nociceptívna. Môže vznikať na úrovni periférnych nervových dráh, vtedy hovoríme o periférnej neuropatickej bolesti. Pri dráždení v oblasti CNS hovoríme o centrálnej neuropatickej bolesti. Bolesť môže byť i zmiešaná. Môže byť kombináciu oboch zložiek, nociceptívnej i neuropatickej. Ako zvláštna skupina je označovaná psychogénna boleť, ktorá sprevádza niektoré psychické ochorenia. Chronická bolesť je častým zdravotným problémom. V zásade ju rozdeľujeme na dve skupiny. Nádorovú a nenádorovú chronickú bolesť.

Nádorová chronická bolesť.

Vzniká u pacientov, trpiacich malígnym rakovinovým ochorením. Nádory sú často spojené s krutými bolesťami. Predovšetkým prerastanie nádorov do okolitého tkaniva a nervových štruktúr spôsobuje ťažké bolesti. Bolesť často dominuje v celkovej symptomatológii onkologického pacienta. Metastázovanie nádorov do kostí býva spojené s veľkými bolesťami. Pri onkologických ochoreniach bolesť často trvá tak dlho, ako trvá onkologické ochorenie. Nádorová chronická bolesť býva spojená s psychickými problémami, stratou imunity, alebo sprievodnými zdravotnými problémami. Dokonca i pacienti v remisii onkologického ochorenia môžu trpieť bolesťami. Chronická nádorová bolesť si vyžaduje dôslednú a účinnú liečbu. Patrí do rúk odborníkov. Možnosti na liečbu dnes máme k dispozícii. Úspech liečby je individuálny, často len čiastkový a dočasný. Napriek tomu je potrebné urobiť všetko, aby bol život onkologického pacienta lepší a znesiteľnejší.V tom je úloha medicíny a lekárov. Samozrejme, ide len o symptomatologickú liečbu. V niektorých prípadov nevieme liečiť základné onkologické ochorenie, ale určite vieme pozitívne ovplyvniť bolesť. Alebo sa o to aspoň pokúsiť.

Nenádorová chronická bolesť.

Vzniká ako nepríjemný chronický následok mnohých chronických degeneratívnych ochorení. Predovšetkým degeneratívnych ochorení pohybového systému. Dlhodobé bolesti chrbtice, ktoré sú spojené s poškodením stavcov, medzistavcových platničiek, alebo mäkkých štruktúr chrbtice. Degeneratívne a zápalové poškodenia kĺbov, najčastejšie následkom osteoarthrosy a reumatoidnej artritídy. Zvláštnym prípadom chronickej bolesti sú bolesti pri pásovom opare, takzvanom herpes zoster. Menej časté sú chronické nenádorové bolesti v oblasti brucha a hrudníka. Postihujú predovšetkým starších ľudí. Chronická nenádorová bolesť si vyžaduje kvalitnú a rozumnú liečbu. Účinnú, ale na vznik možných sprievodných komplikácií tejto dlhodobej liečby.

Strom Zdravia 2