Salmonelóza

Salmonelóza je veľmi nepríjemné akútne hnačkové ochorenie !

Zdrojom tejto črevnej infekcie je kontaminovaná potrava. Predovšetkým leto predstavuje rizikové obdobie. V lete rýchlo stúpa počet týchto ochorení. V letnom období dochádza vplyvom tepla rýchlo z znehodnoteniu a kontaminovaniu potravy. Zdravotná bezpečnosť a neškodnosť potravín nadobúda preto stále viac na význame a dôležitosti. Bezpečnosť potravín by mal stáť vždy prvom mieste. Vyplýva z toho jedne základný fakt. Rozhoduje hygiena výroby, skladovania a predaja potravín. Rozhoduje zodpovednosť a morálka výrobcov a predajcov. Dôležitú úlohu ale zohráva i pozornosť a zodpovednosť konzumentov. Konzumenti by mali sledovať a kontrolovať stav potravín, ktoré kupujú, ale i stav potravín, ktoré majú v chladničke, či v komore. Porušenie hygienických princípov sa nevypláca. Salmonelóza dokáže poriadne zatočiť i so silným jedincom.

Salmonelóza je bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobujú baktérie, ktoré sa nazývajú salmonely.

Salmonely sú baktérie, ktoré patria do čeľade črevných baktérií. Odborníci dnes popisujú vyše tisícku rôznych typov salmonel. Jednotlivé typy sa líšia svojimi vlastnosťami a infekčným potenciálom. Salmonely majú schopnosť rýchlo sa rozmnožovať. Pri optimálnej teplote a za optimálnych podmienok, predovšetkým pri teplote vyššej ako 35 stupňov Celsia sa rozmnožujú obrovskou rýchlosťou a intenzitou. Na bezpečné zneškodnenie salmonely je potrebná teplota vyše 80 stupňov Celsia. V tom spočíva význam tepelnej úpravy jedla.

Zdrojom salmonelózy je kontaminovaná potrava.

Predovšetkým mäso a vajíčka. Zdrojom epidémií bývajú i mliečne a mäsové výrobky. Predovšetkým vajcia a hydina hrajú stále prím. Zdrojom nákazy bývajú nedostatočne tepelne spracované mäsové výrobky. Ohrozené sú predovšetkým výrobky z mletého mäsa a vnútorností. Vajcia sa nachádzajú v širokej škále výrobkov. V šalátoch, koláčoch, krémoch i zmrzline. Práve tieto potraviny bývajú rovnako tak častým zdrojom lokálnych epidémií.

Salmonelóza je akútne hnačkové ochorenie, ktoré vzniká 4-48 hodín po konzumácii kontaminovanej potravy.

Má prudké a dramatické príznaky. Prudké vodnaté hnačky, vysoké horúčky, bolesťami hlavy a celkovú schvátenosť. Príznaky trvajú vo väčšine prípadov počas 5-10 dní. Pacient je ohrozený dehydratáciou a celkovou vyčerpanosťou. Predovšetkým deti a starí a chorí ľudia predstavujú rizikovú skupinu pacientov, ktorí môžu byť vážne ohrození týmto ochorením. Vylučovanie salmonel stolicou trvá až niekoľko týždňov. Chorý človek môže byť preto zdrojom infekcie pre svoje okolie. Pacient so salmonelózou by mal byť hospitalizovaný a izolovaný na infekčnom oddelení. Mnohí pacienti po prekonaní tohto ochorenia môžu zostať i naďalej bacilonosičmi. Bacilonosičstvo vzniká tak, že v priebehu ochorenia sa vytvorí v organizme pacienta patologické ložisko infekcie. Najčastejšie býva toto ložisko v žlčníku. Bacilonosič nemá väčšinou žiadne klinické príznaky, ale môže neustále vylučovať salmonely do okolia. Takže pozor ! Pokiaľ by takýto človek pracoval s potravinami, vzniká tým veľké riziko vzniku salmonelovej epidémie. Imunita na salmonelu je len krátkodobá. Pacient sa môže po čase opakovane nakaziť tým istým typom salmonely.

Strom Zdravia 2