Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm je malígne ochorenie kostnej drene.

Našťastie, je to pomerne zriedkavý typ rakovinového ochorenia. Štatistiky hovoria, že mnohopočetný myelóm predstavuje asi 1 % z onkologických ochorení. Postihuje o niečo viac mužov ako ženy. Najčastejšie vo veku od 50 do 70 rokov. Matematicky vyjadrené 5-10 prípadov na 100 000 obyvateľov. Problémom mnohopočetného myelómu býva jeho diagnostika. Tu existujú veľké rezervy. Mnoho prípadov býva žiaľ neskoro diagnostikovaných, čo zhoršuje priebeh ochorenia i jeho ďalšiu prognózu.

Diagnostika ochorenia je pomerne komplikovaná.

Nie vždy včas myslíme na toto ochorenie. Diagnostickou nevýhodou je mnohopočetný myelóm rastie v kostnej dreni. Opticky nevidíme žiadny nádor, ani útvar, ktorý by nás diagnosticky navigoval. Pacient prichádza k lekárovi väčšinou s bolesťami kostí. To v prvom rade imituje niektoré degeneratívne poškodenie pohybového aparátu, či akútne bolesti chrbtice. Lekár tak často siaha po analgetikách, či antiflogistikách a pacienta odosiela k ortopédovi, či neurológovi. Pacient máva často opakované zápaly, cíti slabosť, únavu a stratu výkonnosti. Labolatórne sa zistí i poškodenie obličiek, ši vysoká hladina vápnika v krvi. Lekár by mal v prípade vzniku a pretrvávanie týchto ťažkostí myslieť i na možnosť mnohopočetného myelómu.

Diferenciálna diagnostika.

V prevej fáze vzniku ťažkostí lekári samozrejme často uvažujú skôr o niektorom chronickom a degeneratívnom ochorení kostí, či kĺbov. Zvlášť ak ide o pacienta vo vyššom veku, prípadne s anamnézou predchádzajúcich pohybových ťažkostí. Skúsený lekár by nemal zabúdať na toto ochorenie. Bolesti kostí, kĺbov, či chrbtice môže byť prvým príznakom mnohopočetného myelómu. Hľadať presnú príčinu vzniku a pretrvávania bolestí. Chybou je len zvyšovanie dávok lieku proti bolesti bez dôkladnej diagnostiky. V niektorých prípadoch až vznik patologickej fraktúry odhalí prítomnosť ochorenia. Týmto prípadom treba predchádzať. Stav si vyžaduje presnú a pohotovú diagnostiku. Labolatórnu a RTG snímky kostí a skeletu. Často až tieto zobrazovacie vyšetrenia potvrdia prítomnosť tohto malígneho ochorenia. Labolatórne sa zisťuje vysoká hladina vápnika, vysoká sedimentácia, zhoršenie obličkových funkcií a chudokrvnosť.

Liečba mnohopočetnémo myelómu.

Ochorenie je žiaľ nevyliečiteľné. Komplexná onkologická liečba nedokáže úplne odstrániť ochorenie. Cieľom liečby je zastaviť rast myelómu a klinicky navodiť remisiu ochorenia. Remisia je stav, keď sa zastavia, alebo zmiernia klinické prejavy ochorenia. Rýchla a pohotová diagnostika a efektívna liečba výrazne zlepšujú celkovú prognózu i kvalitu života pacienta. Liečbou tohto ochorenia sa zaoberajú onkohematológovia. Cieľom by teda malo byť, aby sa pacient čo najskôr dostal do rúk tohto odborníka, aby sa mohla čo najrýchlejšia začať potrebná a efektívna liečba ochorenia. Tak, ako v prípade každého onkologického ochorenia, vždy ide o čas. Základom liečby je chemoterapia. Využíva sa i takzvaná mobilizačná liečba krvotvorných kmeňových buniek. Zavŕšením liečby býva autológna transplantácia periférnych kmeňových buniek.

Strom Zdravia 2